Smalle fortove, vibrerende huse og lejlighedsvis ensretning var noget af det, knap 100 borgere hørte om på informationsmøde om letbanearbejdet på Nyborgvej.

140 havde tilmeldt sig, men det var dog knap 100, der onsdag aften mødte op i Ejbyskolens kølige idrætshal. Her havde Odense Letbane inviteret til informationsmøde om den fremtid, der venter Nyborgvej lige om lidt.

Til februar begynder omlæggelsen af vejbaner, cykelstier og fortove, så der kan blive gjort plads til selve letbanen på strækningen mellem Ørbækvej og Frederiksgade.

Ifølge tidsplanen er det i månederne februar-august, at nordsiden af Nyborgvej kommer under behandling, mens det i august-december bliver sydsidens tur. Hele 2018 vil også være præget af, at der skal etableres lygtepæle og elmaster, og fra april begynder man at lave plantehuller til træer - i det omfang der er plads til træer.

I marts 2019 begynder selve sporarbejdet, som skal være afsluttet sidst på året. Planen er, at sporarbejdet bevæger sig fra øst mod vest. Altså fra Ørbækvej og ind mod byen.

Gener for trafik og beboere

En håndfuld projektledere og andet godtfolk fra kommunen og Odense Letbane orienterede borgerne om planerne og svarede på spørgsmål, der dog ofte fortabte sig i nogle meget specifikke problematikker. Men at der bliver gener for trafikken i almindelighed og beboerne i særdeleshed, var dog uomtvisteligt.

Planerne er, så vidt muligt at undgå ensretninger af biltrafikken, men det vil dog blive nødvendigt i en periode at ensrette trafikken ind mod byen på strækningen mellem Østerbæksvej og Rewentlowsvej.

Cyklisterne skal finde sig til rette på en dobbelt cykelsti på Nyborgvejs sydside og bliver lejlighedsvis tvunget ind på fortovet, hvor de skal huske at stå af og trække cyklerne. Og fortovet bliver på visse stræk reduceret til den lovmæssige minimumsbredde på 1,10 meter. Hvilket, som en borger ihærdigt påpegede, gør det umuligt for to barnevogne at passere hinanden.

Kør ikke over sporet

Borgerne var naturligt nok bekymrede for fremkommeligheden. Herunder mulighederne for at foretage u-vendinger i bil, når det til sin tid ikke bliver muligt at køre over letbane-sporet.

Men det handlede ikke om trafik det hele. Også støjgener er og har været en bekymring for borgerne. Idet Nyborgvej længe har været gravet op, fordi Vandcenter Syd som forberedelse til letbanens komme har omlagt kloakledningerne, har der allerede været støj både fra selve arbejdet og fra de bump på vejen, som gravearbejdet giver.

Som udgangspunkt, lød det på informationsmødet, bliver der arbejdet i tidsrummet kl. 7-18. Og hvis der bliver givet dispensation til at arbejde ud over det tidsrum, skal det varsles via nyhedsbrev og sms-service.

Beboerne frygter også for, at vibrationer fra arbejdet og den til tider tunge arbejdskørsel kan skade husene.

Her lød forsikringen fra en af projektlederne, at man allerede har foretaget en registrering af, hvilke huse på strækningen, der skal forsynes med vibrationsmålere. Og at man selvfølgelig skulle henvende sig Odense Letbane, hvis man oplever, at ens hus er i fare for at tage skade.

Og således var der et blik ind i en bevæget fremtid for beboere på og omkring Nyborgvej. På et møde, der var berammet til at vare to timer, men var overstået på fem kvarter.

  • Eriksen_Jesper_Mads_(2015)_005

    Af:

    Årgang 1963. Ansat på Fyens Stiftstidende siden 1989. Arbejder primært på Odense-redaktionen, men også med kultur og sport. All-round-reportage-journalist og klummeskriver.

Mere om emnet

Se alle
4
Mere letbanearbejde i Odense: Vestre Stationsvej bliver ensrettet - se alle ændringer her

Mere letbanearbejde i Odense: Vestre Stationsvej bliver ensrettet - se alle ændringer her

Letbanegraveri ensretter Højstrupvej

Letbanegraveri ensretter Højstrupvej

3
Trafikken omlægges: Første stykke ny letbane-vej står færdig

Trafikken omlægges: Første stykke ny letbane-vej står færdig