Det er blevet bedre end sidste år, men lærerne er stadig pressede. Det viser årets trivselsundersøgelse, som ellers tegner et billede af en Børn- og Ungeforvaltning i Odense i bedre balance.

Skolelærerne er fortsat pressede.

Det viser årets trivselsundersøgelse fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

Forholdene er dog blevet bedre målt i forhold til sidste år, og formanden for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen, er glad for, at man har fået stoppet den negative udvikling.

- Det her kan være et muligt vendepunkt, siger hun.

Trivselsundersøgelse

De fire punkter, hvor skolerne skiller sig negativt ud i trivselsmålingen og derfor kommer ud med en rød farve, er:Sammenhængskraft - her gælder det om at score så højt som muligt, og her ligger skolerne 14,5 procentpoint under det kommunale gennemsnit. Det er dog samtidig det område, der er forbedret mest i forhold til 2016-undersøgelsen.

For de tre andre forhold gælder det om at score så lavt som muligt, og her ligger skolerne 12,7 procentpoint højere i forholdene "Arbejde-familie-konflikt", 6,9 procentpoint højere på "stress", og 5,4 procentpoint højere når det kommer til "krav i arbejdet".

Generelt klarer Børn- og Ungeforvaltningen sig godt og har for andet år i træk fremgang i trivslen. Forvaltningen ligger over gennemsnittet for Odense Kommune på 13 ud 16 målepunkter.

 

Folkeskoleområdet slår dog stadig negativt ud på fire områder - krav i arbejdet, stress-tilstand, konflikt mellem arbejde og familieliv og sammenhængskraft i arbejdet, blandt andet forholdet mellem arbejdsbyrde og arbejdstid og mellem undervisning og forberedelse.

Og det skal man tage alvorligt, mener Anne-Mette Kæseler Jensen:

- Skoleområdet ligger dårligt, både i forhold til Børn- og Ungeforvaltningen og i forhold til resten af kommunen, og der er lang vej op. Lærerne har fået 30 procent mere undervisningstid efter skolereformen (der kom i 2014, red.) - i en periode, hvor der er blevet færre lærere. Derudover er der kommet flere inklusionsopgaver, flere elever i klasserne og flere registreringsopgaver.

- Når de her områder slår negativt ud, er det et udtryk for, at der er brug for flere lærere til at løse opgaverne. Derfor håber jeg, politikerne vil være opmærksomme på, at de penge, de har tilført skoleområdet, også går til at ansætte flere lærere, så der kommer en større balance i forholdet mellem opgaver og ansatte, siger hun.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

Godt resultat i forvaltning

Undersøgelsen for hele Børn- og Ungeforvaltningen viser, at trivslen i forvaltningen under et er steget på samtlige 16 målepunkter i forhold til sidste år.

Grundlaget er tilmed solidt, for knap 86 procent af medarbejderne har svaret - det højeste antal i de syv år man har foretaget målingerne.

På 13 ud af 16 punkter ligger Børn- og Unge nu bedre end kommunens samlede resultat. Når det kommer til stoltheden over at arbejde i Odense Kommune, slår forvaltningen dog negativt ud, også selv om der her er fremgang i forhold til sidste år.

13,2 procent føler slet ingen stolthed mod 9,6 procent i hele kommunen.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).