Odense Kommune samler seks aktivitetstilbud til demente et sted og udvider antallet af pladser

Odense: Odenses Kommunes seks hidtidige demenshuse samles nu i ét fælles demenshus i Bjergegade.

Sammenlægningen sikrer en klar forbedring af det kommunale tilbud til hjemmeboende odenseanere med diagnosen demens.

Det nye demenshus er specielt designet til borgere med demens og rummer flere tilbud, end det hidtil har været muligt at stable på benene i de enkelte huse . Huset rummer blandt andet træningskøkkener, haver, værksted, bibliotek, sanserum og motionsrum.

Ligeledes er huset fornyligt blevet ejer af en bus, så ture ud af huset er muligt.

Foruden de forbedrede tilbud og faciliteter betyder centraliseringen af kommunens aktivitetstilbud til demente, at det er muligt at oprette yderligere 30 pladser i demenshuset, således at i alt 140 borgere kan få glæde af tilbuddet.

Det kræver en diagnose med demens samt visitering fra kommunen for at gøre brug af demenshuset.

Brugerne kan være visteret til enten to, fem eller seks daglige timer i huset.

Ældre- og Handicaprådmand Jane Jegind glæder sig over det nye tilbud.

- I det nye hus bliver alle samlet, hvilket giver de demente borgere mulighed for at knytte nye sociale relationer med større mulighed for at tage afsæt i fælles interesser og ligesindede - på tværs af alder og diagnose. Og det vil uden tvivl løfte den sociale gevinst ved at være i et demenstilbud.

  • Schmidt_Sander_(2015)_001

    Af:

    Som nyhedschef er det mit job at igangsætte og prioritere de historier, som vi bringer på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende. En sjælden gang imellem får jeg også tid til at komme lidt til tasterne. Jeg er uddannet som journalist i 2000 og har arbejdet som lokal- og nyhedsjournalist frem til foråret 2015, hvor jeg blev nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende. 1. september 2016 tiltrådte jeg jobbet som nyhedschef sammen med to andre kolleger i huset.