SANDERUM: Sanderum Sogns Lokalhistoriske Arkiv på Sanderumskolen har fået nye åbningstider, som er hver den første mandag i måneden klokken 15-18. Arkivet vil også gerne i kontakt med personer, der kunne tænke sig, at hjælpe til med registrering af indleverede akvivalier af forskellig art. Interesserede bedes henvende sig til Lis Stoksted på telefon 65960760. (ibh)