Ny i Odense: Frivillighed bærer integrationen frem

Flere steder i Odense kan nye flygtninge mødes med danskere og på den måde få større indblik i den danske kultur og det danske samfund. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Ny i Odense: Frivillighed bærer integrationen frem

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når indvandrere og flygtninge ankommer til Danmark, er der meget at vænne sig til. En lang række initiativer er med til at gøre tilvænningen lettere, og tilbudene gør en forskel.

At købe ind i et supermarked. At finde ud af, hvordan man bestiller tid hos lægen. Ja, selv noget så simpelt som at trille afsted på en cykel. For de 7400, der fik asyl i Danmark i 2016, har det ikke kun handlet om at få papir på deres ophold, men i lige så høj grad om at lære at passe ind i et samfund, der ofte er markant anderledes, end hvor de kommer fra.

For de flygtninge og indvandrere, der kommer til Odense er der en række tilbud henvendt nye flygtninge. Netværksfamilier eller flygtningevenner i deres egen aldersgruppe kan hjælpe dem til at passe ind i deres nye hjem og forstå samfundet, kulturen og de ukendte, uskrevne regler. Et af de lokale, odenseanske tilbud er '2 timer om ugen', som har vundet prisen som årets ildsjæl i 2016 for deres projekt, hvor en frivillig tilbringer to timer om ugen med et flygtningebarn eller et tosproget barn for at fremme sprog og kulturforståelse.

Dansk Flygtningehjælp er en af de organisationer, der har mange tilbud, som er med til at øge nytilkomnes kendskab til dansk kultur. De arbejder for at få de nye danskere ud i samfundet blandt danskere og blandt hinanden. Det gør de blandt andet ved at tilbyde samtalecafeer, lektiecafeer, netværksfamilier, madklubber og cykeltræning.

Ifølge Lone Tinor-Centi, frivilligechef i Dansk Flygtningehjælp, har de frivillige initiativer stor betydning for flygtningene, fordi initiativerne er med til at skabe et netværk og forståelse for, hvordan det danske samfund fungerer.

- Det er helt ned i dagligdagsting, som hvordan man bruger NemID, hvor man handler ind, og hvad brevet fra børnehaven betyder. De frivillige er med til at oversætte skrevne og uskrevne regler, som kan være svære at forstå, hvis man ikke er født med dem. De frivillige tilbud hjælper flygtningene til at manøvrere i det samfund, de er landet i, og så giver det dem følelsen af, at der er nogle, der vil dem og som byder dem velkommen. Det giver dem et tilhørsforhold, siger hun.

Frivillige tilbud i Odense
En række frivillige tilbud i Odense forsøger at være med til at lette nytilkomne flygtninge og indvandres ankomst til byen og give dem en forståelse af det danske samfund. Nogle af dem er:- Dansk FlygtninghjælpDansk Flygtningehjælp har en række tilbud til flygtninge og indvandrere, der skal til at etablere sig på ny i Danmark. Nogle af de tilbud er lektiecafeer for børn, netværksfamilier, ung til ung, sproggruppe for 4- til 6-årige, samtalecafé, mentorordning, LærDansk for Voksne, cykeltræning, it-cafe og madklub. 

- Røde KorsRøde Kors i Odense samarbejder med Dansk Flygtningehjælp, men Røde Kors Odense har særligt fokus på de unge flytninge. Med projektet 'Legekammeraterne', bliver unge frivillige for eksempel legekammerater til flygtningebørn. Derudover sørger Røde Kors også for at finde frivillige forældremyndighedsindehavere til uledsagede flygtningebørn, og at alle unge flygtninge mellem 18 og 25 år får en dansk ven, de kan gå til med hverdagens udfordringer.

- To Timer om UgenGennem organisationen ses et flygtningebarn eller et tosproget barn med en frivillig to timer i ugen. Det giver barnet et indblik i sproget og den danske kultur. 

- Café VenligboHos Café Venligbo på Østergade 57-59 kan flygtninge mødes og udveksle erfaringer, diskutere problemer og få hjælp fra caféens frivillige. Samtidig har de muligheden for at øve det danske sprog. 

- Samtale Salon på Café ParaplyenCafé Paraplyen tilbyder en ugentlig 'Samtalesalon' for borgere, der har behov for at styrke danskkundskaber til trods for at nogle af dem har været adskillige år i Danmark.
Initiativet '2 timer om ugen' er et af de tilbud i Odense, der er med til at bakke op om integrationen. Her mødes frivillige ofte i eget hjem med flygtningebørn og spiller spil, bager og leger med dem. Arkivfoto: Robert Wengler
Initiativet '2 timer om ugen' er et af de tilbud i Odense, der er med til at bakke op om integrationen. Her mødes frivillige ofte i eget hjem med flygtningebørn og spiller spil, bager og leger med dem. Arkivfoto: Robert Wengler

Alt er nyt

Netværk, at lære sproget samt muligheden for rådgivning om juridiske dilemmaer og hverdagsproblemer er ifølge Lone Tinor-Centi de ting, som flygtningene selv ser som det vigtigste, når de kommer til en ny by. Kerneaktiviteterne i Dansk Flygtningehjælp cirkler om de tre ting. Og ifølge Lone Tinor-Centi er det tilvænningen, der er svær.

- Det sværeste er jo, at alt er nyt. Sproget er nyt, man kender ingen mennesker. Der er så mange ting, man ikke forstår og ikke er født og opvokset med. Det sværeste er at forstå det samfund, man er kommet til og lære sproget. Sproget er nøglen til, at man kan begynde at benytte sig af de tilbud, der er i samfundet, siger hun.

Lone Tinor-Centi mener, at de frivillige tilbud gør en forskel i forhold til flygtningenes udfordringer, når de kommer til Danmark og Odense.

- Det vil gå uendelig meget langsommere for de her flygtninge at falde til uden de frivillige indsatser, fordi de i højere grad vil være overladt til dem selv. Man kan også forestille sig, at det vil øge presset på kommunerne, da flygtningene nu får hjælp til mange af deres problemer i frivilliggrupperne. Integrationen sker i interaktionen med danskerne. Når man får en frivillig netværksfamilie, møder man det levende Danmark. De frivillige tilbud er et væsentlig supplement til det, som kommunen gør, siger hun.

Også kommunalt arbejde

Det er ikke kun de frivillige organisationer, der hjælper flygtningene når de kommer til Odense. Det er fast procedure, at nye flygtninge, der skal til Odense, bliver kontaktet af kommunen, inden de kommer hertil, og derefter bliver hentet af den samme person på banegården, når de ankommer til byen første gang. Det er ifølge Ulla Wejdik Bendsen, afdelingsleder i Modtagelse og Integration i Odense kommune, en vigtig tradition.

- Modtagelsen og det, at der står en bolig klar, når de kommer, er med til at tage toppen af den frygt, man kan have, når man skal sætte sig på et tog og hoppe af et sted, hvor man ikke kender et øje. At der står en medarbejder, der byder velkommen til Odense og siger, at de er glade for at se dem, gør også, at de føler sig mere velkomne i byen. Det er vigtigt, for hvis de ikke gør det, og de er frygtsom angst for at komme til byen, så er de heller ikke åben for at tage imod det nye sted. Det vil forsinke processen i forhold til at blive en del af byen, siger hun.

Ifølge Ulla Wejdik Bendsen er kommunens hovedopgave at sørge for, at de hurtigt kommer i job, uddannelse, praktik og lignende i Odense. Integrationspakken som Odense kommune tilbyder indeholder både sprogundervisning og jobtræning, og derudover tilbydes der ekstra sprogstøtte til tosprogede børn. Nye flygtninge kan der udover tage den to-årige integrationsgrunduddannelse, IGU, som er med til at ruste dem til det danske arbejdsmarked.

- To til fire uger efter, at vi som kommune har modtaget integrationsansvaret, skal de i første praktik. Og så skal de gå på sprogskole, og børnene skal starte i skole. Vi sørger selvfølgelig for, at børnene får lov at blive kørt rolig og ordentlig ind, men der er et kæmpe pres på sådan en ny familie, for der er rigtig meget, de skal. Vores job som kommune er at gøre os undværlig, for vi skal lære dem at blive mest muligt selvhjulpen. Jo tidligere de kan undvære os, jo bedre har vi gjort vores job.

Odense Kommune arbejder tæt sammen med de frivillige tilbud i Odense, og Ulla Wejdik Bendsen mener, at de frivillige er vigtige for integrationen i Odense.

- De frivillige gør blandt andet, at den enkelte nye borger føler sig værdsat, fordi de oplever, at der er nogle, der har lyst til at hjælpe dem og har interesse for dem. Vi ser også ofte, at der sker en stor udvikling, når de for eksempel får en netværksfamilie. Vi kan jo ikke være venner med vores borgere. Vi kan ikke være hjemme ved dem de dage, de er kede af det og savner deres familier og deres land.

- De frivillige kan opmuntre dem og være noget, vi ikke kan, fordi vi er ansatte. Det er en hel anden relation, og de frivillige gør en kæmpe forskel, siger Ulla Wejdik Bendsen.

Ny i Odense: Frivillighed bærer integrationen frem

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce