Ny beredskabsplan skal vejlede folkeskolelærere, så de hurtigt og korrekt kan håndtere situationen, hvis elever deler krænkende billeder af hinanden og andre.

Lærere på folkeskoler i Odense kan fremover finde hjælp og vejledning i en beredskabsplan og en pixibog, hvis de opdager, at eleverne deler krænkende billeder af hinanden.

I beredskabsplanen står der eksempelvis, at lærerne for det første skal sørge for at dokumentere krænkelsen via skærmbilleder eller affotografering. Dernæst skal de gå til nærmeste leder og i fællesskab vurdere krænkelsen. Hvis der er tale om ulovlig billeddeling, har skolelederen pligt til at anmelde episoden til politiet. Pixibogen beskriver i kort form, hvornår det ifølge straffeloven og persondataloven er ulovligt at dele billeder.

- Vi skal tage ulovlig billeddeling seriøst

Beredskabsplanerne er en del af Odense Kommunes indsats mod cyberkriminalitet, og det er byrådsmedlem Mark Grossmann (V), som, på baggrund af et stigende antal ulovlige billeddelinger blandt unge, har taget initiativ til indsatsen mod de digitale krænkelser. Han håber, at beredskabsplanerne vil føre til øget bevågenhed hos lærere og hurtigere anmeldelser til politiet.

- Som vi har set i den landsdækkende sag med flere end tusind sigtede unge, så har ulovlig billeddeling - ikke mindst når det har børnepornografisk karakter med unge under 18 år - alvorlige konsekvenser for både ofre og gerningsmænd. Og det skal vi som samfund tage seriøst, siger han.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu klæder skolerne godt på til at spotte ulovlige billeddelinger og håndtere dem korrekt og hurtigt ved at anmelde dem. Barnet, som er den forurettede, vil med en anmeldelse automatisk blive beskyttet i forhold til sin retssikkerhed, men også i forhold til politiets videre efterforskning, tilføjer Mark Grossmann.

I Odenses folkeskoler undervises eleverne allerede i digital dannelse, og de nye beredskabsplaner bliver et supplement til den forebyggende indsats.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Sådan er reglerne om deling af videoer og billeder

Sådan er reglerne om deling af videoer og billeder