Enigt byråd siger ja til at justere på lærernes arbejdstid. Der følger dog ikke flere penge med.

Man skal vist have været på en anden planet for at undgå at have hørt om, at mange folkeskolelærere er utilfredse med den måde, deres arbejdstid er tilrettelagt på.

I Odense har børn- og ungerådmanden, den radikale Susanne Crawley Larsen, lyttet, og hun har nu fået byrådets enstemmige accept af, at der kan indledes forhandlinger med Odense Lærerforening med henblik på at lave en såkaldt lokalaftale.

Inden lærerne glæder sig alt for meget, skal det dog med, at aftalen skal være budgetnuetral, som det hedder i kommunalt sprog, når der ikke må bruges flere penge.

Større arbejdsglæde

- Vi skal have mere fleksibilitet i lærernes arbejdstilrettelæggelse. Det kan give større arbejdsglæde for lærerne og dermed bedre undervisning for børnene, sagde den radikale rådmand blandt andet i byrådssalen.

Susanne Crawley Larsen var ikke ene om at tale varmt for at lave en lokalaftale. Det gjorde partierne hele vejen rundt.

Konservative fik dog - med støtte af Venstre og DF - hele byrådet med på at stramme det radikale forslag lidt.

Det blev omtalt, at aftalerne ikke må "anfægte skoleledernes ledelsesrum unødigt". Her blev ordet unødigt fjernet.

Samtidig blev det præciseeret, at aftalen ikke alene skal godkendes af embedsmænd, men også til politisk godkendelse i byrådet - underforstået så der er hånd i hanke med den aftale, der indgås.

Sagen gav i øvrigt mulighed for lidt drilleri fra Enhedslistens Ulla G. Chambless:

- Vi har jo for længe siden talt for at lave en lokalaftale. Og for nylig sagde et flertal ja til at gå ind for en skatteforhøjelse. Det er også et EL-forslag.

- I skal bare blive ved med at finde forslag i vores skuffer, lød det fra Ulla G. Chambless.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.