Odense: En hel del odenseanere udtrykte skuffelse, da det efter en navnekonkurrence blev oplyst, at broen, der forbinder by og havn, skulle hedde Byens Bro.

Hvad kan det så ikke ende med af diskussioner, når 26 stationer på den kommende letbane skal navngives?

Navngivning af veje og pladser er normalt en sag for By- og Kulturforvaltningens direktør, Anne Velling. Hendes forvaltning vurderer, at det må være en sag for Odense Letbane P/S, der til gengæld mener, det er bedst, at byrådet godkender de 26 navne.

Kort, enkelt og læsbart

En række berørte parter som SDU Odense, Nyt OUH, Odense Idrætspark og personer med særligt kendskab til bestemte byområder involveres, når forslagene skal på bordet. Navnene skal inden årets udgang godkendes i byrådet.

Der er tre kriterier for et navn på en letbanestation:

Navnet bør relatere til et kendt sted, det bør være kort, enkelt, mundret og læsbart. Og det skal været et navn, som anvendes i lokalområdet.

Dommerkomiteen har seks medlemmer:

Borgmester Anker Boye (S), rådmand Jane Jegind (V), bestyrelsesmedlem fra Odense Letbane P/S Birgitte Andersen, stadsarkivar fra Historiens Hus Jørgen Thomsen og partner i Public Intelligence Peter Julius samt kommunikationschefen for Odense Letbane P/S, Benthe Vestergård, der er sekretær for dommerkomiteen. (kasper)

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.