Danmarks Naturfredningsforening har fået en ny dagsorden, siden 33-årige Inger Schiel-Madsen satte sig i formandsstolen. Unge mennesker interesserer sig nemlig for klima, uanset om det drejer sig om klimaforandringer, energi eller klimavenlig mad, og derfor vil foreningen have Odense Kommune til at løfte blikket fra planter og parker.

Der er sket en drejning mod et bedre klima i den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Odense. Ungdommen er kommet til personificeret ved Inger Schiel-Madsen og hendes 33-årige energi.

- Vi vil gerne sætte klimaet mere på dagsordenen - ikke bare i den lokale afdeling men også i foreningen på landsplan, som oplever en større og større interesse fra unge, og det er især klimaet, der interesserer dem. Derfor skal vi have en klimakampagne, siger hun.

Ingers mål og gode råd

Ingers tre vigtigste mål:At få klimaet på dagsordenen i Odense Kommune.

At sikre sammenhæng i naturen i Odense til gavn for biodiversiteten.

At få en politik for træer i byen.

Ingers tre bud på, hvad odenseanere selv kan gøre for naturen:

Sørg for at have en giftfri have - det største udslip af gift til grundvandet har vist sig at komme fra kolonihaver.

Dyrk biodiversiteten derhjemme. lav et insekthotel eller efterlad et hjørne af haven vildt med plads til dyreliv og vilde blomster.

Køb økologisk. Start med mælk, mel og grøntsager alt efter hvor langt pengene rækker.

Klima kan ifølge Inger Schiel-Madsen være mange ting. Det handler både om transport, den mad vi stopper i munden, og den vedvarende energi. For eksempel er hun glad for, at Odense Kommune har valgt at få en letbane, som fjerner nogle af de forurenende busser og biler, men hun ville ønske, at kommunen havde lige så travlt med at få det sidste kul ud af Fynsværket og at få Danmarks Naturfredningsforeningsstemplet som Klimakommune Plus akkurat som Middelfart og Svendborg.

Inger Schiel-Madsen

Inger Schiel-Madsen er 33 år og fra Kværndrup.

Hun blev formand for Danmarks Naturfredningsforenings Odense-afdeling sidst i 2017. Tidligere var hun med til at genoplive foreningens studenter-afdeling på SDU.

Hun har boet i Odense siden 2007, da hun begyndte at læse medicin på SDU.

Siden skiftede hun studieretning og har for to år siden afsluttet biologi på SDU. Siden har hun taget en projektlederuddannelse på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Hun har været projektansat i Odense Zoo, hvor hun arbejdede med biodiversitet. For tiden er hun arbejdssøgende.

Hun er FDF'er og fik sidste år 25 års perlen for at have været aktiv siden 1992. I dag er hun leder for piltene og væbnerne, der tæller 3.-6. klassetrin under Odense 10. kreds i Dalum-Hjallese.

- Der er masser af parametre, man kan pille ved. Det handler om alt fra affaldssortering, transport, energi til kommunale indkøb. Odense Kommune er allerede klimakommune, men det er vigtigt at vise, at man gerne vil gøre en indsats for at løfte sig til det næste niveau. Især fordi Odense er Danmarks tredjestørste by, og derfor bør gå forrest i den grønne omstilling, siger hun.

Flere politiske debatter

Inger Schiel-Madsen har altid selv været interesseret i naturen, og som FDF'er er hun vant til at færdes ude året rundt.

Vi vil også i højere grad indbyde til mere politiske diskussioner af, hvad vi i Odense Kommune vil med naturen og miljøet. Vi savner at se på Odense oppe fra et helikopterperspektiv og høre, hvad politikerne mener, når de siger "grøn storby".

Inger Schiel-Madsen, ny formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odense

Hun bor i lejlighed men bruger ofte naturen - især i byens sydlige del - hvor hun er leder for en gruppe, som for tiden er ved at lære at knytte med snore, og som hun til sommer skal på tur til Østrig med.

- Jeg er nok blevet en bybo i min daglige omgang med naturen og kan godt lide at gå langs åen og igennem den fredede Kongens Have, men jeg synes også, der kunne være lidt mere vild natur i den - nogle flere træer for eksempel, siger hun.

- Jeg interesserer mig meget for biodiversitet, og en hæk er jo ret beset en ørken for insekter, mens grønne grøfter giver mange flere muligheder for liv.

Inger Schiel-Madsen synes alle tiltag som byhaver og kødfrie måltider er velkomne. Og hun understreger, at Danmarks Naturfredningsforening også frem over vil byde på et væld af naturture, hvor man kan tage med og se på fugle eller hjælpe med til at pleje naturen. Alt det, som hendes forgængere har bygget op og har gjort foreningen kendt for, plus nogle nye arrangementer hvor foreningen ikke tidligere har gjort sig så særlig bemærket. Et af dem er ved Det Fynske Folkemøde, arrangeret af Fyens Stiftstidende, som Inger Schiel-Madsen og andre bestyrelsesmedlemmer deltog i i efteråret op mod kommunalvalg.

- Vi vil også i højere grad indbyde til mere politiske diskussioner af, hvad vi i Odense Kommune vil med naturen og miljøet. Vi savner at se på Odense oppe fra et helikopterperspektiv og høre, hvad politikerne mener, når de siger "grøn storby". På de møder, vi er blevet inviteret til, handler begrebet grøn storby udelukkende om hvilke planter og træer, man skal sætte de forskellige steder i byen, men vi mener, at det i endnu højere grad bør handle om klima. Om energi og om hvor mange træer, man vil have i byen. Og for at sætte det på dagsordenen inviterede vi også alle de politiske partier til debatmøder på SDU op til valget i november, og det gav nogle diskussioner, som vi var glade for. Alle partier med undtagelse af Kristendemokraterne kom og var med, og den slags møder vil vi gerne have flere af, ligesom vi gerne vil være en fast medspiller, hver gang der i kommunen skal tages beslutninger om byggeri og fældning af træer. Vi mener, vi har meget at byde ind med, selv om den kommunale forvaltning naturligvis har sine egne eksperter, siger hun.

Grøn by er ikke bare planter

Åbeskyttelseslinjen langs Odense Å har Inger Schiel-Madsens særlige opmærksomhed for tiden. Hun synes ikke, det er i orden, at Odense Kommune med et snuptag forsøger at æde sig ind på de 150 meter, der skal være mellem bebyggelse og å, fordi der er opstået en mulighed for at bygge nyt på den gamle fabriksgrund ved Dalum Papirfabrik. Og hun synes heller ikke, det er i orden, at kommunen ikke på samme måde som tidligere sikrer otte-ugers høringsfase men omgår høringsfasent ved at indkalde til borgermøder.

- De 40 meters beskyttelseslinje er ikke nok, hvis vi skal sikre den grønne linje langs åen, som gør Odense til sådan en dejlig by, og som bliver ført helt inde fra byen og langs åen ud af den. Hvis vi vil bevare en sti hele vejen langs åen, skal vi sikre det nu, siger Inger Schiel-Madsen.

På samme måde mener hun også, at skal Odense Kommune også være fastere i kødet omkring sin træpolitik, som også flere borgere er opmærksomme på. Inger Schiel-Madsen er allerede blevet kontaktet en håndfuld gange af personer, der spørger til, om Danmarks naturfredningsforening er opmærksom på, at kommunen fælder træer bestemte steder. Det er tilfældet med områder ved Stavis Å og i Vollsmose.

- Vi har i flere år fejret Fjordens Dag, som egentlig falder på Naturens Dag, men der er andre mærkedage i naturen, som vi frem over vil gøre mere ud af. Biodiversitetens Dag, der altid falder den 22. maj er en af dem, vi gør noget ved i år, for det er én af de vigtige sager. vi gerne vil sætte fokus på. Det er i øvrigt en let sag at gøre noget ved, fordi den ikke koster særlig meget, siger hun.

Der er nok at tage fat på for den nyslåede formand.

- Jeg søger også arbejde for tiden, og ønskejobbet er at blive naturvejleder, men jeg har egentlig ikke noget problem med at få tiden til at gå, siger hun.

  • Michael Bager

    Af:

    Uddannet journalist fra DjH, ansat på Fyens Stiftstidende siden 1997 og senest tilknyttet Kultur- og Odense-redaktionen.