Munkebjergskolen kan nu kalde sig UNICEF-rettighedsskole. Deltagelsen i projektet skal udvide elevernes horisont og øge trivslen.

Flagene vejede over scenen sammen med de blå balloner. På Munkebjergskolen var torsdag en festdag. Eleverne har arbejdet, læst og diskuteret, og torsdag bar deres forberedelse frugt. Skolen blev officielt ny UNICEF-rettighedsskole, da skoleleder Finn Holm Ewald, børne- og ungdomschef i UNICEF, Anne Mette Friis, og en elevrepræsentant skrev under på aftalen.

Rettighedsskoler

Ved at blive UNICEF-rettighedsskole forpligter skolerne sig til at give eleverne en indsigt i de rettigheder, der står i FNs børnekonvention. Målet er, at trivsel, tryghed og kompetencer forbedres, ved at børnene får indsigt i, hvilke rettigheder de selv og alle andre børn har. Derudover giver det også eleverne medbestemmelse i hverdagen, fordi de kender deres rettigheder. Ifølge UNICEF har flere undersøgelser vist, at børn, der kender deres rettigheder og forstår dem, i højere grad trives og behandler hinanden med respekt.I løbet af 2017 kommer der fire UNICEF-rettighedsskoler i Odense.  

Hjalleseskolen - 31. augustMunkebjergskolen - 12. oktober Kroggårdsskolen - 13. oktober Spurvelundsskolen - 24. november

I den store, lyse aula i hjertet af skolen var alle skolens 640 elever stimlet sammen for at fejre, at de fremover skal diskutere, inkludere og skabe opmærksomhed om FNs børnerettighedskonvention. Skoleleder, Finn Holm Ewald, var stolt over, at skolen nu kan kalde sig UNICEF-rettighedsskole, og at rettighederne i fremtiden bliver en central del af undervisningen.

- At deltage i projektet med rettighedsskoler skaber en ramme om de trivselsindsatser, vi allerede har. Arbejdet klasserne imellem giver sammenhold og gode klassefællesskaber og gør, at eleverne får det endnu bedre, fordi de kender deres rettigheder. Og så giver det dem et indblik i, hvordan børn i verden har det. Det er udgangpunkt for at blive dannede mennesker, der tager ansvar. Det er et emne, alle børn kan forstå, sagde han.

Begejstrede elever

Det var ikke kun skolelederen, der var begejstret.

- Det er fedt at arbejde med og få kendskab til rettighederne. Mange af mine venner vidste ikke, at der var den her konvention og en masse ting, som de har lov til, sagde Marie Lykke Diget.

Marie og hendes veninde Lerke Holm går i udskolingen på Munkebjergskolen, og de er også en del af Rettighedsrådet på skolen. Eleverne i rådet er med til at få budskabet om rettigheder ud til skolens elever og finde ud af, hvordan de kan lære om det på en spændende måde.

Eleverne har haft en rettighedsuge, hvor de intensivt har arbejdet med børnerettighedskonventionen. De har udvalgte enkelte artikler fra konventionen, som de mener er særlig vigtige og relevante for dem, og lavet klassecharter (plancher, red.), hvor de har formuleret rettighederne, så alle kan forstå dem.

- Vi kan bruge dem i hverdagen til at huske hinanden på rettighederne og sørge for, at hinanden har det godt. Og så hjælper det os til at forstå, hvordan andre mennesker har det. Ingen børn i verden skal have det dårligt, sagde Lerke Holm.

Der blev ikke kun skrevet under på et stykke papir torsdag. Til skolens Kick-Off som rettighedsskole blev der sunget sange som 'Alle børn har ret' og oplevet trylleri fra Pjerrot, som er rettighedsambassadør for UNICEF. Derefter kunne klasserne se hinandens klassecharter.

  • fyens.dk