Reaktion på sprøjtemidler i vandet: Familie har investeret i eget rensningsanlæg