Mildt vejr og godt samarbejde med entreprenøren kan betyde, at istandsættelse skrider hurtigere frem end forventet

Odense: Der er godt nyt til borgere og trafikanter i den nordlige del af Odense.

For som tingene ser ud nu, bliver den igangværende renovering af Rismarksbroen færdig før tid. Muligvis inden næste vinter, mens den oprindelige tidsplan lød på, at arbejdet først ville være afsluttet i starten af 2017.

Det oplyser Odense Kommunes projektchef Poul-Ivan Ikkala. Han vil ikke for nuværende sætte en fast dato på, hvornår istandsættelsen kan stå færdig, men siger:

- Fortsætter den milde vinter, og fortsætter arbejdet med samme fremdrift i 2016 som i 2015, forventer vi, at det kan afsluttes inden næste vinter, siger han.

Fra 17. februar er arbejdet med at istandsætte broen rykket fra den sydlige til den nordlige side af broen. Det betyder, at biltrafikken over broen nu afvikles i den modsatte side i forhold til hidtil.

Mild vinter har hjulpet

Poul-Ivan Ikkala oplyser, at den hurtige fremdrift skyldes "en kombination mellem en usædvanlig mild vinter samt et rigtig godt samar- bejde med entreprenøren, hvor fælles fokus har været at sikre en hurtig gennemførelse af hensyn til trafikanterne, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet".

- Effekten af samarbejdet har været, at Odense Kommune og entreprenøren i fællesskab er lykkedes med at optimere gennemførelsen af broarbejdet, lyder det fra projektchefen.

Forfalden

Renoveringen af Rismarksbroen har, mens arbejdet har stået på, været til gene for trafikken i det nordlige Odense, fordi broen er en del af Ring 2 omkring Odense.

Det viste sig nødvendigt at istandsætte broen, fordi den var i forfald og ikke længere kunne holde til den tunge trafik.

Arbejdet gik i gang den 5. marts 2015, og når broen står klar igen, vil den fremover kunne håndtere væsentligt tungere trafik.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
4
Fattiggården dumpede

Fattiggården dumpede