44 procent finder det positivt eller meget positivt, at der bygges letbane i Odense. 39 procent mener, det er negativt eller meget negativt.

Der graves, larmes og veje indsnævres veje mange steder i Odense på grund af den kommende letbane, men generne til trods synes byens borgerne ikke at have fået et mere negativt syn på projektet end for et år siden.

Sådan lyder i hvert fald den overordnede konklusion i en ny meningsmåling, Odense Letbane i november har fået udført af analyseinstituttet Megafon, som har spurgt 401 odenseanske borgere og 212 fra det lokale erhvervsliv i de fire postnumre, der er mest berørt af letbanearbejdet. Nemlig 5000 Odense C, 5230 Odense M, 5260 Odense S og 5200 Odense V. 

44 procent svarer, at de enten synes, det er positivt eller meget positivt, at der anlægges en letbane i Odense.

39 procent mener, det er enten negativt eller meget negativt.

For erhvervslivet er de tilsvarende tal 49 procent på positiv-siden, mens 35 procent er negativt indstillede over for letbanen.

Glad direktør

 Tallene er stort set de samme som sidste år, da en tilsvarende måling blev foretaget. Lidt flere, mest markant hos erhvervslivet, er positivt stemt. Det glæder adm. direktør i Odense Letbane Mogens Hagelskær.

- Vi har lavet denne måling en gang om året siden 2014. Tendensen har været, at jo mere, vi har arbejdet i byens gader, jo flere er gået fra at være positive til at være negative. Især i den seneste Megafon-måling fra 2016 oplevede vi et signifikant fald i tilslutningen i forhold til året før. Sandsynligvis på grund af, at det netop var i 2016, at letbanearbejdet for alvor begyndte at kunne mærkes i byen, siger han og tilføjer:

- Derfor glæder det os naturligvis, at stemningen nu, efter endnu et år med mange gener for vores naboer og byens trafikanter, har stabiliseret sig. Samt at der stadig er flere, der er positive over for letbaneprojektet end det modsatte.

Mere bøvl i vente i 2018

I løbet af 2018 vil letbanearbejdet dog fylde endnu mere i takt med, at anlægsarbejdet med nye fortove, veje og cykelstier kommer i gang på hele strækningen.

Når arbejdet bliver afsluttet på de enkelte strækninger, vil det blive efterfulgt af selve sporarbejdet, og det vil medføre indsnævring af vejbaner og gener for bilister og andre trafikanter, lyder det fra Odense Letbane. Derfor er forventningen heller ikke, at stemningen omkring letbanen vil blive mere positiv i det kommende år.

En anden konklusion fra årets Megafon-måling er imidlertid, at der hos de fleste er en forståelse for, at letbanen kan medføre gener i anlægsfasen, fordi den til gengæld kan give fordele på længere sigt.

Det udsagn erklærer 56 procent af borgerne sig enige i, mens 30 procent er uenige.

Odense Letbane åbner efter planen i slutningen af år 2020.

Holder tidsplanen stadig?

- Ja, ultimo 2020, siger letbanedirektør Mogens Hagelskær.

Hvad med økonomien?

- Den ser også ud til at holde med det, vi ved i dag.

Odense Letbanes samlede budget er på godt 3,3 milliarder kroner.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
18
Undersøgelse: To ud af tre vil aldrig eller sjældent bruge letbanen

Undersøgelse: To ud af tre vil aldrig eller sjældent bruge letbanen