TUSINDÅRSSKOVEN: Skov- og Naturstyrelsen går imod Odense Kommune og afviser at rykke skovlinjen
SANDERUM-TØRVEHAVE: Det er den store løftede pegefinger, som Skov- og Naturstyrelsen har oppe foran næsen af Odense Kommune, der planlægger byggeri af højhuse mellem Tusindårsskoven og Eventyrgolf ved Falen.

Lokalplanen for byggeriet er i øjeblikket ude til offentlig høring, og Skov- og Naturstyrelsen er også blevet spurgt om deres mening.

"Skov- og Naturstyrelsen skal i den anledning meddele, at styrelsen ikke er indstillet på at reducere en skovbyggelinje, når et areal - som i dette tilfælde - er beliggende i det åbne land, løsrevet fra øvrig bymæssig bebyggelse og uden sammenhæng med anden byudvikling", lyder svaret tilbage.

Det betyder ikke, at byrådet ikke kan vedtage lokalplanen, hvor højhuse op til seks etager skal placeres ca. 30 meter fra skovbryn, hvor skovbyggelinjen ellers er 300 meter i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Klage parat

Men hvis byrådet vedtager lokalplanen og ophæver byggelinjen til nærmeste skovbryn, så har det en meget dårlig sag, når sagen vil blive sendt til afgørelse i Naturklagenævnet.

Og lokalplanen vil blive indklaget til Naturklagenævnet, lover Odense-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

- Selvfølgelig vil vi indklage den, siger Michael Fynsk, der er formand i den lokale Naturfredningsforening.

- Det er jo et vink med en vognstang til kommunen om at lade være med at gøre det her. Odense Kommune må opfatte det svar fra Skov- og Naturstyrelsen som et "nej" til byggeriet ved Tusindårsskoven, mener Michael Fynsk.

I lokalkomiteens indsigelse mod lokalplanen hæfter Danmarks Naturfredningsforening sig blandt andet ved, at byrådet så sent som i februar vedtog "Vision Odense", hvor der blandt andet står:

"Odense Kommune har en lang tradition for at bevare, etablere og udvikle grønne områder i byen. Odense har i dag en værdifuld grøn struktur, som er et stort potentiale og aktiv for byen" og "Kommuneplanen har som mål at fastholde byens grønne strukturer, som omfatter skove og friarealer".

- Det er for DN uforståeligt, at byrådspolitikerne i februar kan gå ind for disse retningslinjer vedrørende de grønne områder, og så ganske kort tid efter kan et stort flertal i byrådet vedtage at tilsidesætte alle disse hensigtserklæringer ved at gå ind for en boligbebyggelse inde midt i et værdifuldt bynært landskab med store naturmæssige og rekreative værdier, hedder det i indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
  • fyens.dk