Socialpsykiatrien er begyndt at arbejde med frivillighed på en ny måde. "Peer-to-peer" kaldes metoden, hvor en person med psykisk sygdom, som har lært at mestre den, frivilligt støtter ligesindet psykisk syg.

At blive set og forstået kan være vigtigt, når en borger forsøger at komme sig fra en psykisk sygdom. Særligt godt er det, hvis man møder en ligesindet, der er kommet ovenpå og har overskud til at hjælpe.

Det viser talrige eksempler fra socialpsykiatrien, hvor man i stigende grad er begyndt at bruge frivillige kræfter med den såkaldte peer-to-peer-metode, hvor en psykisk syg i en afgrænset periode mødes med en ligesindet mentor, der kan være en støtte.

Også i Odense er metoden så småt på vej frem, og netop nu forsøger frivilligkoordinator i Ældre- og Handicapforvaltningen Camilla Hviid at finde gode peer- og mentor-par.

Bobby Pedersen har blandt andre meldt sig til at gøre en frivillig indsats.

- Man bruger mere og mere indenfor socialpsykiatrien - i hele landet og for den sags skyld i hele verden. Men i Odense havde vi ingenting, så nu forsøger vi at få noget op og stå. Der er en gruppe frivillige, hvor vi ikke udnytter potentialet. Vi har nogle mennesker med mange ressourcer, som vi ikke udnytter bedst muligt. Det var min motivation til at gå i gang, fortæller Camilla Hviid.

- Nogle af dem, der er kommet sig og som måske ikke har brug for professionel hjælp - de kan bidrage. Især til psykisk sårbare, der har brug for en anden vinkel end de professionelle kan give.  Det er del af en recovery process, og det har vist sig at være meget virksomt i forhold til sindslidende, tilføjer hun.

Det har vist sig, at det ikke altid er nok at dele sygdomserfaringer, men også kan fungere godt, hvis man har andre ting til fælles. Interesser, alder, religion eller andet. I Odense Kommune vil der både være frivilligt arbejde, hvor to og to sættes sammen, men også peer-to-peer-arbejde i grupper, som eksempelvis Bobby Pedersens idé med en gamercafe.  

- Vi har to spor. For eksempel en person, der skal flytte i egen bolig, og jeg har brug for en sparringspartner. En til en. Et andet spor er, at vi gerne tager ud i Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud og laver nogle frivillige aktiviteter. Så man kan både lave noget en til en, men også sammen med en gruppe, forklarer Camilla Hviid.

 Ældre- og Handicapforvaltningen har tilbudt alle frivillige et kursus over 10 uger, hvor de bliver undervist i metoden, og hvordan de bedst selv bidrager.

- Vi vil gerne gøre det ordentligt, så de frivillige får et tilbud om at blive uddannet og kvalificeret. Man kan blandt andet lære, hvordan man bruger sine erfaringer indirekte, så man ikke nødvendigvis behøver at fortælle sin egen livshistorie hver gang, siger Camilla Hviid.

  • Jensen_Stine_Jessen_(2015)_024

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Odense. Jeg skriver om stort og småt i Odense Kommune. Mit særlige stofområde er ældre- og handicap-politik. Jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen i Århus, og jeg har desuden en bachelor i dansk og statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg bor i landsbyen Vindinge uden for Nyborg med min mand og vores tre børn.

Mere om emnet

Se alle

Mød Bobby og Camilla

Ud af computerens dunkle skær

Ud af computerens dunkle skær

Ud af computerens dunkle skær

Ud af computerens dunkle skær