Nyhed

Hvis Middelfartvej og Nyborgvej ensrettes i 9-15 måneder, mens letbanen bygges, kan det give en besparelse på 12-24 millioner kroner for projektet, lyder vurderingen fra letbanekontoret.

Mens det vil genere trafikken i Odense voldsomt at ensrette de store indfaldsveje Middelfartvej og Nyborgvej i 9-15 måneder, mens letbanen bygges, så vil der omvendt være en stor besparelse at hente for letbaneprojektet, hvis politikerne vælger denne løsning.

Det vurderer Mogens Hagelskær, adm. direktør i Odense Letbane P/S.

- Det er et skøn, men vi vurderer på basis af de tilbagemeldinger, vi har fået fra byderne, at omkostningen ved ikke at have ensretning på de to veje vil være i størrelsesordenen 6-12 millioner kroner per vejstrækning. Det vil sige et sted mellem 12 og 24 millioner kroner i alt, siger han.

Letbanen i udbud

Odense Letbane forhandler i disse måneder med byderne på at levere vogne og bygge selve anlægget med skinner, stationer, køreledninger m.v.Udbudsprocessen er fortrolig, men i sommer kom det frem, at de første bud, der kom ind, lå langt over budgettet på samlet cirka tre milliarder kroner.

Derfor er opgaven for letbanekontoret at få skåret projektet til og via en række budrunder forsøge at få forhandlet prisen ned i et leje, så budgettet kan holde.

Ifølge køreplanen vil det i maj stå klart, hvor de endelige priser lander.

Holder budgettet til den tid ikke, er der i anlægsloven for letbanen lagt op til at forkorte ruten, så den kun kører mellem OBC til Hjallese Station.

Det vil sige, at den del af strækningen, der går fra OBC til Tarup Center, kan udskydes.

Alternativt kan antallet af letbanestationer reduceres i forhold til de 26, der er planlagt. 

- Den viden er jeg forpligtet til at gå tilbage til udvalget (By- og Kulturudvalget, red.) med og spørge, om vi kan gøre noget anderledes, så vi sparer de penge.

Hagelskær forklarer, at det handler om, at plads, tidsforbrug og pris hænger sammen. Konkret ønsker letbanen at kunne bruge den ene vejbane til arbejdsspor, så det bliver lettere - og dermed billigere - at køre materialer til og fra.

 Hver gang, noget koster ekstra, så er jeg nødt til at prioritere noget andet væk for at få pengene til at passe.

Mogens Hagelskær, adm. direktør for Odense Letbane P/S

 

- Det er svært for den entreprenør, der skal udføre arbejdet, at læsse af samme sted, som man skal bygge. De peger alle sammen meget entydigt på, at det en bekymring for dem.

Pengene skal passe

Ensretninger eller ej afgør ikke isoleret set, hvorvidt letbanen kan bygges indenfor budgettet på tre milliarder kroner, lyder det fra Mogens Hagelskær.

- Men jeg sidder jo ikke med en uudtømmelig pengekasse. Hver gang, noget koster ekstra, så er jeg nødt til at prioritere noget andet væk for at få pengene til at passe.

- For mig handler det om, hvorvidt man vil bruge pengene på de langsigtede løsninger og på kvalitet. Eller om man vil bruge pengene på midlertidige trafikale løsninger, siger han.

Han nævner som eksempel, at den ekstra omkostning til at holde de to veje åbne i anlægsfasen svarer til, hvad tre eller fire letbanestationer koster - eller til standardlisteprisen på et togsæt.

I sidste ende er det op til By- og Kulturudvalget at foretage afvejningen, understreger letbanedirektøren.

- Den beslutning, udvalget når frem til, tilpasser vi os efter.

Må vente bag lastbiler

Uanset hvad, tilføjer Hagelskær, så vil letbanens etablering på Nyborgvej og Middelfartvej betyde væsentlige trafikgener.

For ensrettes vejene ikke, så vil trafikken gå i stå, når der skal læsses materialer af. Ganske enkelt fordi lastbilerne vil være nødt til at holde i køresporet.

- Det betyder, at trafikken kommer til at holde bag lastbilen og vente, indtil den er færdig med at læsse af. Så det er også en overvejelse i forhold til, om man vil have en forudsigelighed i trafikafviklingen eller ej.

By- og Kulturudvalget skulle tirsdag have sagt ja eller nej til ensretninger på Middelfartvej og Nyborgvej, men flere partier ønskede svar på en række spørgsmål om bl.a. konsekvenserne for trafikken og den køretid, busserne vil tabe. Derfor er sagen nu udskudt til første udvalgsmøde i det nye år.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.