Transportminister ser med "største alvor" på situationen omkring Odense Letbane.

Odense Letbane kan være på vej mod en budgetoverskridelse eller en beskæring af projektet for at holde det inden for den økonomiske ramme på cirka tre milliarder kroner.

Sådan kan det gå, hvis det ikke i løbet af de kommende år lykkes at få forhandlet priserne på at levere skinner, stationer, master, køreledninger, et vedligeholdsescenter og letbanevogne ned i forhold til de indtil nu hemmelige førstepriser, Odense Letbane har modtaget midt i april, og som fyens.dk nu som første medie kan berette om.

- Situationen er alvorlig, erkender adm. direktør i Odense Letbane P/S, Mogens Hagelskær, som er overrasket over, hvor højt buddene ligger.

De første priser indikerer, at økonomien i projektet måske er for stram. De præcise beløb, der er budt, er fortrolige, men priserne ligger langt over, hvad pengene rækker til, oplyser Odense Letbane.

Tror på lavere priser

Mogens Hagelskær understreger dog, at det ikke er usædvanligt, at de første priser er langt højere end de endelige bud. Der venter et forhandlingsforløb med byderne over det kommende års tid, og han tror på, at der kan være meget at hente på prisen i den proces.

- Priserne vil efter alt at dømme falde, siger Mogens Hagelskær, der dog ikke kan give nogen garanti for, at de falder nok til, at letbaneprojektet kan realiseres, som det er skitseret med 14,4 kilometer letbanespor og 26 stationer mellem Tarup og Hjallese.

- Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at vi ikke får en komplet letbane, siger han dog.

Minister er bekymret

Transport- og bygningsminster Hans Chr. Schmidt (V) er underrettet om de første bud, der er kommet ind, og i fredags orienterede han Folketingets Transport- og Bygningsudvalg om situationen med Odense Letbane. Han er bekymret.

- Jeg ser med den største alvor på den markedssituation, som de indkomne tilbud indikerer, og jeg har bedt mit ministerium om at følge situationen tæt, skriver han i en orientering til udvalgets medlemmer.

Hans Chr. Schmidt skriver også, at der ligger en "meget stor opgave foran selskabet (letbanen, red.) i den videre dialog med tilbudsgiverne, hvis projektet inden for den givne økonomiske ramme skal kunne gennemføres i fuld udstrækning".

Kan give kortere letbane

Lykkes det i løbet af det kommende års tid ikke at få forhandlet priserne tilstrækkeligt ned, så de lander indenfor budgettet, så kan konsekvensen blive, at letbaneprojektet må beskæres.

Af principaftalen mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, der sammen finansierer letbanen, fremgår det, at en udskydelse af strækningen mellem Odense Banegård Center og Tarup kan blive udfaldet, hvis pengene ikke rækker. Også færre stationer end de 26, der er planlagt, kan komme på tale. Alternativt skal kommune og folketinget øge finansieringen ved at skaffe flere penge.

Det er dog alt for tidligt at spekulere i, siger Mogens Hagelskær.

- Der er en række håndtag at skrue på. Det kan være, at vi har ønsket os ting, som ikke er standard hos de individuelle bydere, og som derfor koster flere penge at få. For eksempel indretninger i vogne og af stationer, som måske ligger ud over standardvaren.

- Vi vil nu gennemgå det minutiøst sammen med byderne, og vi vil gå målrettetefter "need to have" og ikke "nice to have".

- Dernæst kan vi se, at byderne tager sig højt betalt for at tage en række økonomiske risici. Det gælder for eksempel prisstigninger undervejs i anlægsarbejdet, siger han og vurderer, at det vil være billigere, at letbaneprojektet selv påtager sig en større del af den risiko.

Der kan også være besparelser at hente, hvis der skrues på arbejdsarealet i gaderne og ved at justere tidsplanen for projektets gennemførelse, påpeger han.

Forhandlingsprocessen med byderne, der nu går i gang, er omgærdet af fortrolighed, oplyser Odense Letbane. Derfor vil offentligheden ikke kunne få meget at vide, før der foreligger en afklaring af, hvad der kommer til at ske.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
9
Investor ryster ikke på hånden

Investor ryster ikke på hånden

36
Anker Boye: Letbanen får ikke flere penge

Anker Boye: Letbanen får ikke flere penge