Lejlighedsejere i Odense: Skal man belønnes for at bygge ulovligt?

To ejendomme i Hans Tausens Gade fik tilladelse til at bygge altaner med en dybde på 130 cm. Den ene ejerforening i nummer syv byggede det tilladte - den anden i nummer ni byggede altaner med en dybde på 180 cm i strid med tilladelsen. Og selvom de for store altaner er opført ulovligt, tyder noget på, de får lov at blive hængende. - Vi føler os fuldstændig krænket, siger Finn T. Jensen, der bor i nummer syv med de små altaner. Foto: Nils Svalebøg

Lejlighedsejere i Odense: Skal man belønnes for at bygge ulovligt?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byggesag hos Odense Kommune vil ikke kræve ulovligt opførte altaner revet ned. Naboer, der også har bygget altaner - dog lovlige - føler sig krænket: Vi kræver lighed for loven, lyder det fra dem.

Er der lighed for loven i Odense Kommune?

Det er spørgsmålet, en gruppe lejlighedsejere i en ejendom på Hans Tausens Gade i det centrale Odense for tiden stiller sig selv.

I gaden ligger to ejendomme side om side - nummer syv og nummer ni. Begge ejendomme har for nylig bygget altaner på bagsiden af bygningerne, og begge steder gav Odense Kommune tilladelse til at opføre altaner med en dybde på 1,30 meter.

Men der er én vigtig forskel. Altanerne i nummer syv er opført lovligt og overholder kravet om en maksimal dybde på 1,30 meter, mens altanerne i nummer ni i strid med byggetilladelsen måler 1,80 meter - de stikker altså en altså en halv meter for langt ud fra bygningen, og dermed er de ulovligt opført.

Det har nu fået naboerne i nummer syv til at klage til Odense Kommunes byggesagskontor, der er myndighed i sagen.

- Eneste løsning er, at man fra bygherres side opfører nogle altaner, der er i overensstemmelse med den byggetilladelse, man har fået, siger Finn T. Jensen, der udtaler sig på vegne af de fem lejligheder i nummer syv med de lovligt opførte altaner.

Kort: Leif Nørmark
Kort: Leif Nørmark

Afviser små sko

Hele ejendommen Hans Tausens Gade 9 ejes af selskabet M Hansen Jr. A/S, som ejes af Olav Matthias Hansen fra Haderslev.

Han benægter ikke, at altanerne er 1,80 og ikke 1,30 i dybden, men ejeren, som avisen har talt med, forklarer, der er sket en fejl i forbindelse med byggeriet, og at de forvoksede altaner ikke er en bevidst handling fra hans side.

Den forklaring giver dem i nummer syv ikke ret meget for.

- Vi kan kun forholde os til, at der foreligger en byggetilladelse, og den er ikke blevet overholdt. Skal man belønnes for det, lyder det undrende fra Finn T. Jensen, der tilføjer:

- Det er ikke flueknepperi det her. Der er tale om en markant overskridelse på 38,5 procent. Det svarer til, at TBT Tower (højhus under opførelse i Odense, red.) ved en fejl bliver opført med 24 etager i stedet for de 17, der er givet tilladelse til. Det går jo ikke.

Finn T. Jensen hæfter sig ved det forvaltningsretlige princip om, at en myndighed skal træffe identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder.

Jeres altaner bliver ikke mindre af, at naboens er større. Kunne man ikke vælge at sige, at der er sket en fejl, og sket er sket. Sagt på en anden måde: Har i lidt for små sko?

- Nej, det kan man ikke sige. Det her er et spørgsmål om, hvordan loven bliver forvaltet. I det øjeblik, man fra forvaltningens side siger, at det er i orden med en overskridelse på 38,5 procent, så er der jo ikke lighed for loven. Det er der ingen borgere, der kan være tjent med. Man skal ikke belønne folk for at overskride den byggetilladelse, man har fået. Det kan jeg ikke på nogen måde se det rimelige i.

Kan nok blive hængende

Der er dog ikke nogen umiddelbar udsigt til, at kravet fra beboerne i nummer syv om, at altanerne enten rives ned eller tilpasses i størrelsen, imødekommes af Odense Kommune.

Byggesag har været på besigtigelse, og 21. marts er en såkaldt "påtænkt afgørelse" sendt i nabohøring. Her skriver Byggesag:

"De opsatte altaner lovliggøres hermed. Begrundelsen for, at vi nu kan godkende de opsatte altaner, er, at der er fremsendt dagslysberegninger, som viser, at kravet i BR 15 (bygningsreglementet, red.) overholdes med de opsatte altaner, samt at lysforholdene i rummene ved altanerne var gode."

Finn T. Jensen kalder det "ikke imponerende forvaltning".

- De kan jo ikke bare se stort på sådan en byggetilladelse. Det er ikke rimeligt. Så kan alle og enhver gøre hvad som helst, siger han og tilføjer:

- Vi mener, det ikke er acceptabelt. Vi føler os fuldstændig krænket.

Advokat sat på sagen

Fra den 1,30 meter dybe altan, der hører til lejligheden, kan Finn T. Jensen kigge direkte over til naboens 1,80 meter dybe altan.

- Det handler om det grundliggende princip om lighed for loven, men selvfølgelig har det også en praktisk betydning. Med 1,30 meter kniber det med at være fire personer på altanen, og bare 1,50 havde gjort en stor forskel, påpeger han.

Faktisk ønskede beboerne i Hans Tausens Gade syv at bygge altanerne 20 centimeter bredere, men fik nej fra Odense Kommune.

- Vi måtte endda kæmpe hårdt for at overhovedet at få lov til at bygge 1,30, fortæller Finn T. Jensen.

Han fastslår, at ejerne af lejlighederne i nummer syv er enige om at følge sagen helt til dørs - også hvis det kræver en tur gennem retssystemet.

- Vi har allerede sat gang i en advokat. De (Byggesag hos Odense Kommune, red.) misligholder forvaltningsloven, og det kan vi ikke se på.

Det kan blive en dyr omgang at føre sådan en sag hele vejen gennem retssystemet?

- Så må vi betale.

Det er det værd?

- Ja. Det kan ikke være rigtigt, at loven i Odense Kommune ikke er lige for alle.

Naboerne har frem til 10. april til at komme med bemærkninger til Byggesags påtænkte afgørelse i sagen.

Lejlighedsejere i Odense: Skal man belønnes for at bygge ulovligt?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce