LØNTILSKUD: Fagforeninger betænkelige ved kommunens brug af støtteordninger
ODENSE: De faste job forsvinder, mens stadig flere ansættes i støttede stillinger i Odense Kommune. Fagforeningerne er betænkelige. De frygter, at kommunen bruger støtteordningerne for at kompensere for ordinære job, som er forsvundet i kommunale besparelser.

- Jeg synes, det er uheldigt, når man først reducerer i det faste personale for siden at udvide med støttede job. Støtteordningerne tilsigter, at man skaber job bagefter, når folk har været igennem et jobtræningsforløb. Men med ansættelsesstop og virksomhedslukninger ser det ikke for lyst ud, siger Jørgen Borup, faglig sekretær i Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) i Odense.

Også Frank Lundgren, formand for Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyn, er betænkelig.

- I princippet er det ligegyldigt, hvis det fører til, at de ledige kommer i rigtige job. Men jeg tør æde min hat på, at når jobtræningen slutter, typisk hen mod sommer, vil vi se en masse, der går direkte fra dagpengesystemet over på kontanthjælp, siger han.

Rådmand afviser

IOdense Kommune er antallet af ansatte med støtte fra det offentlige steget med 18 procent på bare ét år. Det svarer til godt 108 flere fuldtidsbeskæftigede. I samme periode er antallet af ordinært ansatte faldet med 174 fuldtidsstillinger.

Det er Det fælleskommunale Løndatakontor, der har sammenlignet beskæftigelsen for maj i år og maj sidste år. Det kommunale Kartel, en sammenslutning af LO-organisationer, har regnet videre på tallene og fundet, at tendensen især er tydelig for visse faggrupper. Det er blandt andet pedeller, pædagogmedhjælpere og kontorpersonale.

Rådmand Søren Thorsager (S), som skoler og børnehaver sorterer under, afviser, at kommunen udnytter støtteordningerne.

- Tanken om, at nogen spekulerer i at lade folk med tilskud overtage ordinære job er selvfølgelig nærliggende. Derfor lavede vi tidligere på året et tjek på skolerne, hvor pedelstillingerne helt oplagt kunne være et problem. Vi mener, vi kan bevise, at der ikke er noget at komme efter, siger han.

Rådmanden understreger, at hvis der alligevel skulle være tilfælde, hvor en ordinær kommunal stilling er erstattet af en ditto med tilskud, vil det ikke møde forståelse i kommunens top.

- Hvis fagforeningerne kan dokumentere, at en kommunal institution misbruger støtteordningerne, er de velkomne på mit kontor. Så vil vi slå hårdt ned, lover han og tilføjer:

- Det er ikke meningen, at støtteordningerne skal bruges til at erstatte job, som vi har sparet væk.

Jørgen Borup, FOA, vil dog ikke beskylde kommunen for egentligt misbrug.

Det er lovligt

- Jeg er ked af at bruge det ord, for loven kan anvendes sådan. Hvis en kommune for eksempel skærer et område med 100 medarbejdere ned til 95 det ene år, kan den godt oprette fem jobtilskudspladser det næste, siger Jørgen Borup og tilføjer:

- Men det må undre, at samfundet er så fattigt, at det på den måde opfordrer til kassetænkning. Det er trods alt bedre at skabe rigtig beskæftigelse.
  • fyens.dk