- Selv efter syv år med en kynisk borgerlig regering, tror vi på, at vi som kommunalpolitikere kan være med til at skabe en bedre by.

Stina Willumsen (SF)