Kultur og visioner


Kultur og visioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

RAPPORTEN "Odenses Kreative Potentiale" pegede på, at Odense bør udbygge kulturelle oplevelsescentre på grundlag af det allerede eksisterende kulturelle vækstlag i Odense Kommune. Særligt peges her på en udbygning af musikoplevelserne.

EFTER forårets arbejde med forslag til kulturaktiviteter kom i juni rapporten "Kulturstrategi. Odense, Danmarks kreative by". Flere hundrede menneskers frivillige indsats resulterede her i mange gode og gennemarbejdede forslag, som alle kan fortjene at realiseres, men hvor der ikke er penge til alle.

DET er derfor meget vigtigt med en planlægning og prioritering af de kulturelle aktiviteter, der bedst kan være med til at fastholde Odense som en central uddannelsesby og fastholde den veluddannede arbejdskraft, som bliver resultatet af uddannelsesinstitutionernes anstrengelser.

DET er vigtigt at fastholde og skabe arbejdspladser, men lige så vigtigt, at Odense bliver et attraktivt bosættelsesområde for den vestsjællandske, østjyske og fynske arbejdskraft, således at indkomstskattekronerne bevares til sikring af de sociale ydelser.

Desuden vil det selvfølgelig være fint, hvis aktiviteterne kan medvirke til at tiltrække gæster nationalt som internationalt.

DET får mig til at fremsætte følgende forslag til byrådet:

1. For at en kulturstrategi skal kunne holde og følges effektivt op, er det for mig at se bydende nødvendigt, at kulturadministrationen frigøres fra sin nuværende tilknytning til det sociale område, og at der etableres en selvstændig forvaltning.

2. Det er nødvendigt at fastholde og udbygge de grundlæggende og allerede eksisterende kulturaktiviteter. Her skal jeg især pege på, at biblioteket er nødlidende og bør støttes med hensyn til såvel ny teknologi som udbygning af filialerne. Filialerne vil være et naturligt grundlag for de kommende servicecentre for borgerne.

3. Udover midlerne til biblioteket bør den øvrige del af de allerede nu afsatte midler på 10 millioner kroner årligt anvendes til i prioriteret rækkefølge at opgradere og udbygge musiksteder og eksisterende øvrige kulturaktiviteter, som er nævnt i juni-oplægget, herunder Rytmeposten, "Kulturmaskinen" og Dalum gamle Rådhus.

Det bør undersøges om nogle af de øvrige foreslåede aktiviteter kan flytte ind på Odense Slot, og byrådet bør søge sponsorer og ekstern finansiering til de enkelte projekter.

4. Jeg støtter desuden varmt forslaget om at tilføre yderligere millioner til kulturen i de kommende 10 år fra salget af Elsam-aktierne. Selv da må der imidlertid foretages et valg af projekter, da pengene ikke rækker til det hele.

De enkelte større projekter bør derfor også vedtages gennemført i en prioriteret rækkefølge samtidig med, at der søges åbent og bredt om ekstern finansiering til disse projekter.

5. Blandt de hidtil nævnte store projekter i "mursten" skal jeg foreslå , at Elsam-pengene og eventuel ekstern støtte gennemføres efter følgende prioritering: a. Et fleksibelt musik-, danse- og koncerthus med mindst 2500 pladser. b. Odense adelige Jomfrukloster (innovationscenter for videnskab og kunst). c. Et medie- og kommunikationscenter. d. Udfordringspark på Stige Ø.

Finn Stendal Pedersen, H.C. Andersensgade 14, Odense C, er formand for Socialdemokraternes Kulturudvalg i Odense.

Kultur og visioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce