BOLBRO: Ungdomskoret i Bolbro Kirke er startet den nye sæson under ledelse af organist Marianne Hammer. Koret består af børn og unge i alderen fra 10 til 20 år, og medvirker jævnligt ved gudstjenester og koncerter. Har det interesse, kan man henvende sig til Marianne Hammer på telefon 66145595. (ibh)