Efterslæbet på vejene i Odense Kommune vokser lige nu, på trods af at byrådet i 2014 afsatte ekstra midler til vejnettet

Odense: Der, hvor pengene til at vedligeholde og reparere vejene i Odense Kommune skulle have været, er der i stedet et stort og meget dybt hul. Og det hul vokser sig lige nu større og større, selv om kommunen har forsøgt at lappe det de seneste to år.

Tilbage i 2014 gik det op for kommunens politikere, at den var helt gal med de kommunale veje. Derfor smed de 134,3 millioner kroner oveni den pose penge, som bruges på kommunens infrastruktur Pengene skulle bruges over en firårig periode og fordeles ud på alt fra broer, cykelstier til fortove og kørebaner. Kun 12,8 millioner eller knap 10 procent af de 134,3 millioner blev øremærket kørebanerne.

Fakta om kommunens veje

I alt ni elementer hører med, når man i Odense Kommune taler om vejområdet. Kørebaner, fortove og pladser, gadebelysning, afvanding, broer og bygværker, afmærkning, cykelstier, signalanlæg, vejskilte og tavler.

950 kilometer vejbaner ejer Odense Kommune.

330 kilometer cykelsti er der sammenlagt i hele Odense Kommune.

Kilde: Odense Kommune

Efterslæbet vokser

Et år efter at politikerne besluttede sig for at investere over hundrede millioner ekstra i den odenseanske infrastruktur, ser vejene ikke bedre ud.

Faktisk bliver vejene i Odense Kommune fortsat dårligere på trods af de ekstra millioner. Det betyder, at efterslæbet løbende forøges, så det i dag er større, end da Odense Kommune opgjorde det i 2014.

- Vi fik 134,3 millioner kroner fra 2015 til 2018 til vejområdet, og med det efterslæb, der er opbygget, er det ikke tilstrækkeligt til at vedligeholdelsesniveauet kan fastholdes, fortæller Allan Bach Laursen, kontorchef i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

Efterslæbet - de penge, som burde være lagt i vejene for længe siden, stiger og stiger. Når vejene ikke vedligeholdes tilstrækkeligt løbende bliver det nemlig meget dyrere - og meget mere omfattende at genoprette dem.

- Odense Kommune har et stort efterslæb på vedligeholdelse af vejene, og det er derfor, at vejene ser ud som de gør. Det er synligt og mærkbart, når man kører derude i virkeligheden, fortæller Poul-Ivan Ikkala, som er teamleder i kommunens Team Vejdrift. Han forklarer, at problemet er størst på de mindre veje i kommunen, fordi vedligeholdelsen af vejene bliver prioriteret i forhold til den betydning, de har for trafikken.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er journalistpraktikant under uddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Jeg har tidligere siddet på Langelandsredaktionen og aktualitetsredaktionen i Odense.

Mere om emnet

Se alle

Rådmand: Et usynligt problem som vokser og vokser

Fakta om kommunens veje

Din bil kan ende med både slid og skader