Adm. direktør Anne Velling påtager sig det fulde ansvar for at få ryddet op i By- og Kulturforvaltningen, der i flere år har haft en ulovlig praksis omkring store vejanlægsprojekter

Hvor alvorlig er den her sag?

- Meget alvorlig. Det alvorlige er den tillid, der bliver slået skår i fra offentlighedens side i forhold til forvaltningen og selvfølgelig i forhold til politikernes tillid til os.

Hvordan kom I på sporet af, at det stod så slemt til?

- Det startede faktisk i januar med din artikel (om Landbrugsvej, red.), hvor der blev sat spørgsmålstegn ved lovligheden af lukningen af Landbrugsvej. Det var der, vi fik mistanken og spurgte os selv: Gad vide om det bunder i noget større og mere. Derfor valgte vi at lave først en intern afdækning af det, vi kunne. Og efterfølgende at få lavet en ekstern redegørelse for at få be- eller afkræftet det, vi selv var nået frem til.

Hvilke konklusioner drager du ud fra redegørelsen?

- Det handler om en forkert praksis, vi har haft i forvaltningen gennem mange år på de store vejanlægsprojekter. Det betyder, at vi har tilsidesat nogle demokratiske principper, som ligger i lokalplanarbejdet. Det er dybt alvorligt.

Er det korrekt forstået, at den systematiske fejl består i, at man har arbejdet ud fra den formodning, at når man har lavet et kommuneplantillæg eller en VVM-undersøgelse på de store vejprojekter, så havde man gjort, hvad man skulle. Så behøvede man ikke også lave en lokalplan?

- Ja, og det er ikke nok. Den type projekter er lokalplanpligtige.

Hvor lang tid går den ulovlige praksis tilbage?

- Jeg kan ikke sige det præcis, men det undersøger vi. Det kan være lang tid. Loven, som den er, har været sådan i en lang periode tilbage.

Hvordan kan det ske? Det virker som noget, I burde have styr på ...

- Det kan jeg kun give dig ret i. Jeg kan ikke sige, hvordan det kan være sket. Det, jeg kan sige, er, at jeg tager det fulde ansvar for, at vi får ryddet op i det, og at det ikke kommer til at ske fremover.

Hvem er blevet ramt af den ulovlige praksis?

- Helt overordnet er borgerne gået glip af den høringsproces, der er, når man laver en lokalplan. Hvis du ser det i praksis i forhold til f.eks. Munkebjergvejs forlængelse, så har der været en demokratisk proces, og borgerne har haft mulighed for at ytre sig i forbindelse med VVM-arbejdet og kommuneplantillægget. Men havde man gjort det efter bogen, så ville lokalplanen have haft sit eget selvstændige sagsforløb.

Så ville det have været mere synligt for borgerne på Landbrugsvej, at vejen skulle lukkes, fordi vejlukningen ville have været sin egen sag i stedet for at stå som en bisætning på side 29 i en VVM-undersøgelse?

- Det har du ret i.

Afviser du, at de her ting er sket med overlæg - fordi det var nemmere at slippe for at høre borgernes mening?

- Det afviser jeg på det kraftigste. Det er sket i god tro, er min klare opfattelse. Men det er foregået over mange år, så jeg kan selvfølgelig ikke redegøre for alle forhold på nuværende tidspunkt.

I får også kritik for ikke at orientere politikerne senest i juni sidste år, da forvaltningen blev klar over, at Landbrugsvej var blevet lukket i strid med lokalplanen.

- Ja. Det er lidt et andet aspekt, der går mere specifikt på processen omkring Landsbrugsvej. Afdækning har konstateret, at forvaltningen i marts måned sidste år bestilte et advokatnotat, hvor vi spurgte specifikt til Landbrugsvejs lukning. Svaret tilbage var, at der skal ske en retlig lovliggørelse af det forhold.

Hvad betyder det?

- At man skal lave en ny lokalplan, som er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det, man forsømmer på det tidspunkt, er at bringe den her viden om, at man lukkede Landbrugsvej ulovligt i 2014, opad i systemet til den politiske og administrative ledelse. Det betyder, at vores politikere er en del af den her debat uden at blive gjort bekendt med konteksten. De udtaler sig på et ufuldstændigt grundlag.

Hvorfor oplyser I som forvaltning ikke om den viden på det tidspunkt?

- Det er også dybt beklageligt.

Men hvad er forklaringen?

- Som jeg har fået det forklaret, har man set det som en formalitet, der skulle bringes på plads. Og man har haft tanken om, at der var et kommuneplantillæg, som jo sagde, at Landbrugsvej skulle lukkes.

Hvor langt op i forvaltningen ved man den 18. juni 2015, at der er et problem - ved du det?

- Nej, jeg ved det ikke.

Hvem ved det?

- Det foregår nede i organisationen. Nede i afdelingerne og blandt nogle af cheferne.

Du taler om, at tilliden er brudt. Hvordan genopretter I som forvaltning tilliden til jer?

- Vi er i gang med at få ryddet op. Vi starter med de store projekter og ser, om det har kastet andet af sig. Dernæst har jeg sat et arbejde i gang med at få skabt nye tydelige procedurer i vores organisation i forhold til, hvordan vi starter de her store anlægsvejprojekter op. Der må ikke være tvivl om, hvad det er for et grundlag, vi arbejder ud fra. Og så har jeg selvfølgelig indskærpet, at vi må erkende, at der kan ske fejl. Men det, der ikke er acceptabelt, er, at man ikke informerer åbent om det. Man skal have åbenhed om fejl.

Har de personer, der har begået fejl, været klar over, hvad de gjorde?

- Det kan jeg ikke svare på. Men det er min klare overbevisning, at i forhold til den her fejl i vores praksis, der har været, er det sket i god tro.

Du har iværksat personalemæssige initiativer. Hvad dækker det over?

- Jeg har igangsat en ansættelsesretlig konsekvens, som er i proces nu. Mere kan jeg ikke sige om det. Først er der en høring, der skal afsluttes, som varer cirka 14 dage.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
22
Ekstern redegørelse: Munkebjergvejs forlængelse er ulovlig

Ekstern redegørelse: Munkebjergvejs forlængelse er ulovlig

7
Udskældte vejlukninger: Redegørelse ligger klar

Udskældte vejlukninger: Redegørelse ligger klar

4
Endnu en lokalplan kan være blevet overset i Odense

Endnu en lokalplan kan være blevet overset i Odense