Kommunen om Michaels sag: - Vi mener ikke, vi er en stopklods

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune mener ikke, de er en stopklods i Michael Viljevacs sag. Michael ligger her på sofaen hos sin far Antun Viljevac. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Kommunen om Michaels sag: - Vi mener ikke, vi er en stopklods

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, der sidder med Michaels sag, og der er givet samtykke til, at kommunen må udtale sig om sagen. Lasse Grue Larsen, der er myndighedschef i forvaltningens team nord, mener ikke, at kommunen lukker døre i forhold til Michael.

Michael har boet på Dania i fem år. For to år siden gav bostedet udtryk for, at de ikke kunne opretholde hans funktionsniveau. Og det er fortsat dalet. Hvorfor bor Michael stadig på Dania?

- Vi har tilbudt et andet botilbud end Dania, som Michaels far ikke er interesseret i. Et tilbud, som, vi mener, i endnu højere grad imødekommer Michaels behov for behandling og pædagogisk indsats. Jeg er godt klar over, at vi i den her sag, kan være opfattet som en stopklods. Men jeg mener faktisk ikke, vi er en stopklods i forhold til at komme videre.

I foreslår Lindegården. Det er Michaels far meget bekymret for. Han frygter, at den isolation, der er der, vil være meget dårlig for Michael. Hvorfor mener I, at Lindegården er mest egnet?

- Der er bestemt nogle af vores tilbud, hvor der ikke nødvendigvis er lagt op til, at der er stor social omgang beboerne i mellem. Her taler jeg generelt. Men der skal man være klar over, at når vi taler om borgere inden for den her målgruppe, så er det heller ikke altid, at man trives i sociale sammenhænge.

- Vi har peget konkret på Lindegården, men der kunne i princippet også være andre muligheder, der står åbne til dialog i forhold til Michael.

Michael har tidligere været mere aktiv. Han har spillet teater, kørt på knallert og rejst med sin far. Hans funktionsniveau er faldet, siden han flyttede ind på Dania, og han kan ikke længere nogen af de ting...

- Det er rigtigt, at Michael bestemt ikke er blevet bedre. Der er flere områder, hvor hans funktionsniveau er dalende. Derfor bliver der givet ekstraressourcer til Dania. Og det er også derfor, at vi har peget på, at sådan noget som Lindegården kunne være en bedre mulighed. Men jeg er helt på det rene med, at hans far undrer sig. Som forældre er det trist, når det går den gale vej.

En leder, der har arbejdet omkring Michael i mange år, skriver i 2010, at lederen ikke mener, at Michael er bedst placeret blandt skizofrene. Det har han været siden. Hvorfor?

- Som jeg har fået det overleveret, så ønskede hans far ikke længere, at han skulle være på Tornbjerggård og insisterede på at få ham flyttet. Så valgte man Dania. Hvis du har en skizofreni, vil vi selvfølgelig tage det med i vurderingen.

Også selv om fagpersoner tæt på udtrykker bekymring for netop det?

- Jeg ved ikke præcist, hvad der ligger til grund for det. Men der må have været nogle andre ting, der har talt for, at Dania var et godt tilbud.

Han har boet på Dania i fem år. Hans niveau er dalende. Hvorfor trækker det så langt ud?

- Det er lang tid, når man kigger udefra. Men der har været arbejdet på, at han skulle tilknyttes et højt specialiseret tilbud for autister. Der havde vi startet på, at Michael kunne være to til tre gange om ugen. Jeg har desværre fået at vide, at hans far har meddelt, at det ikke bliver aktuelt.

I forhold til netop det, har Michaels far udtrykt stor undren over, at man ville køre et seks måneders prøveforløb, når der ligger en masse dokumenter på, hvad Michael har kunnet for få år siden. Har han ikke en pointe?- Det er, fordi vi ønsker at få et bredere billede af, hvad Michael kan. En slags udredning kunne man sige. Tornhuset er et autismetilbud, og prøveforløbet er endnu et forsøg fra vores side på at se, hvad der er bedst for Michael.

Der er flere ting i Michaels sag, der indikerer, at det faldende niveau skyldes, at der ikke har været hænder nok. En neurolog vurderede i 2016, at Michaels faldende niveau skyldtes manglende støtte...

- Jeg tænker, at Dania her har bedt om det, der skal til. Men der skal andre ting til. Derfor peger vi på, at Lindegården kunne være et godt bud. Vi har anmodet VISO (socialstyrelsen, red.) om, at lave en udredning. Det har vi gjort for ganske nyligt. Også for at se, om der er noget, vi som kommune kan blive gjort opmærksom på.

Det er endnu ikke lykkedes jer at finde et sted, der passer til Michael. Hvorfor?

- Jeg ønsker ikke at skyde noget kommunalt ansvar over på borgere. Men hvis jeg skal tale generelt, så formår vi nogle gange ikke at skabe en fælles holdning mellem pårørende og os til, hvad det rigtige er. Vi har et enormt stort ansvar som forvaltning i forhold til at få sat samarbejdsrammen. Men det betyder desværre ikke, at der ikke fra tid til anden kan være sager, hvor vi ikke lykkes.

Der sidder en borger på et bosted, der er dalet markant i funktionsniveau, mens han har boet der. Er det godt nok?

- Nej, ikke hvis man kunne have gjort noget andet. Og nu snakker vi generelt. Men hvis man som bosted kunne have gjort noget andet, så er det selvfølgelig ikke godt nok. I forhold til den konkrete sag har vi tilbudt noget, vi tror er bedre. Men vi har en pårørende, som vi ikke oplever, vil være med til det.

Kommunen om Michaels sag: - Vi mener ikke, vi er en stopklods

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce