En kommunal investering på 20,6 millioner kroner i events har givet en ekstra omsætning i byen på 83 millioner kroner, fastslår ny, intern rapport. Tidligere kritiseret regnemetode er igen brugt.

427.000 gæster, 54.000 overnatninger og 83 ekstra millioner kroner i kasserne hos byens caféer, restauranter, hoteller og butikker.

Det er ifølge en årsrapport fra Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune resultatet af den investering, der sidste år leverede 20,6 kommunale millioner kroner i støtte til i alt 13 arrangementer.

Især Tinderbox og H.C. Andersen Festivals har trukket gæster og givet omsætning, fremgår det: Tinderbox-publikummet har lagt ekstra 17,4 millioner kroner i byen, mens gæsterne til H.C. Andersen Festivals har brugt 37,8 millioner.

Odense&Co i vælten

De 20,6 millioner kroner, Odense Kommune sidste år gav i tilskud til 13 events, kommer fra vækstsatsningen Odense&Co.


20 ud af de i alt 100 årligt afsatte millioner er tiltænkt eventområdet, men som Fyens Stiftstidende har beskrevet de seneste måneder, er der sat spørgsmålstegn ved lovligheden - ikke af tilskuddene til de 13 arrrangementer i 2016 - men eksempelvis af støtten til Odense Sport & Events dobbeltkoncert i marts 2015 med Sting og Paul Simon. Den sag undersøger Statsforvaltningen.

Eventpuljen blev en realitet efter vækstanbefalinger fra den såkaldte Odense Business Task Force, hvor Odense Sport & Events ejer Niels Thorborg havde plads.

Flere byrådspolitikere har kritiseret Odense&Co, nogle ønsker det lukket, og der er sat en evaluering i gang.

Undersøgelsen baserer sig blandt andet på interviews med i alt 3182 deltagere fordelt på de forskellige arrangementer, og gæsterne er alle blevet spurgt til deres pengeforbrug - ud over sædvanlige indkøb - de pågældende dage. Et gennemsnit af det ekstraforbrug er så blevet ganget med antallet af gæster til de enkelte arrangementer.

Note: På grund af manglende besøgstal er der ikke beregninger for Blomsterfestival.

Andre bruger samme model

Da en lignende årsrapport blev præsenteret for 2015, blev den mødt af kritik for måden at opgøre antallet af deltagere til H.C. Andersen Festivals på.

Det blev kritiseret, at de optrædende kunstnere på festivalen selv skulle vurdere og oplyse, hvor mange tilskuere de havde haft.

Ifølge Anders Drejer Lønbæk, der er kontorchef i Effekt og Analyse i Borgmesterforvaltningen, er det blevet forsøgt at imødekomme den kritik ved for eksempel at opsætte kameraer for at registrere antallet af mennesker og aktivitet i byen. Men foreløbigt har kameraerne ikke leveret pålidelig data, så fremgangsmåden er den samme som i 2015.

- Tallene er et estimat, men det er en valid metode og den bedst mulige. Det er den model, andre også bruger, og vi bliver nødt til at bruge den metode, der er tilgængelig, forklarer Anders Drejer Lønbæk.

En enkelt ting er dog justeret: Man kan nu i højere grad undgå, at gæster, der tager del i to events samme dag på H.C. Andersen Festivals, tæller for to gæster i regnestykkerne. En sådan gæst skal kun tælles med én gang, men i 2015 betød den brugte metode, at det estimerede antal gæster lå 17 procent for højt.

Note: På grund af manglende besøgstal er der ikke beregninger for Blomsterfestival.

Note: Dagsgæster er det antal forskellige mennesker, der en dag har deltaget i en event. Hvis den samme person har deltaget i samme arrangement to dage, vil personen tælle for to. Opgørelsesmetoden gør det muligt at sammenligne events med forskellige antal åbningsdage.

Konservative skøn

Anders Drejer Lønbæk understreger samtidig, at årsrapporten kun rummer konservative beregninger.

- Vi kigger kun på merforbruget. Hvis du for eksempel normalt bruger 500 kroner på en lørdag, og du har brugt 500 kroner på en event en lørdag, så tæller det som nul kroner, fordi der ikke er nogen ekstra omsætning. Derfor er det konservative skøn.

- Hvad kan rapporten overhovedet bruges til, når det er skøn og estimater?

- Den kan bruges til at give et bud på effekten af de events, vi har gennemført. Vi kan ikke sige, om det præcis er 83, 84 eller 85 millioner kroner. Men vi kan stå på mål for metoden - ellers ville vi ikke bruge den, siger Anders Drejer Lønbæk.

De kommunale kroner til de 13 arrangementer kommer fra byrådets vækststrategi, hvor der årligt er afsat samlet 100 millioner kroner til at skabe job og dermed bedre velfærd. Af årsrapporten fremgår imidlertid ikke, hvor mange arbejdspladser eventinvesteringen har resulteret i.

- Det er for usikkert at opgøre, konstaterer Anders Drejer Lønbæk.

I årsrapporten kan derimod læses, at gennemsnitligt 44 procent af gæsterne ved blandt andet Tinderbox, Odense Film Festival og Karrusel ad den vej har fået et mere positivt billede af Odense. 56 procent har holdt fast i samme holdning som tidligere.

  • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

    Af:

    Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.