Kendt advokat får ny bøde: Denne gang 50.000 kroner - vil have sagen afgjort i retten

Klaus Ewald har for fjerde gang siden 2010 tabt en sag i Advokatnævnet. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Kendt advokat får ny bøde: Denne gang 50.000 kroner - vil have sagen afgjort i retten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

  • Advokat Klaus Ewald fra Odense har for fjerde gang fået kritik fra Advokatnævnet. Denne gang lyder bøden på 50.000 kroner.
  • Klaus Ewald er uenig i afgørelsen, som han vil indbringe for domstolene.

Sidste år fik advokat Klaus Ewald i byretten stadfæstet en bøde på 20.000 kroner for tilsidesættelse af god advokatskik. Nu optræder hans navn så igen på listen over afgørelser fra Advokatnævnet, og denne gang lyder bøden på 50.000 kroner.

Forseelsen består blandt andet i, at Klaus Ewald i strid med god advokatskik ikke, som han skulle have gjort, har sendt nogle dokumenter i en sag til modpartens advokat.

Desuden kritiseres det, at Ewald i et læserbrev om den pågældende sag og på Facebook har udsat modparten for "en unødig grov krænkelse og derved er gået videre end berettiget" i varetagelsen af sin klients interesse, fremgår det af Advokatnævnets afgørelse.

Det er samlet set fjerde gang, Klaus Ewald får en kendelse imod sig i Advokatnævnet siden 2010.

Sådan er reglerne
De regler, advokater er underlagt, er fastsat i Retsplejelovens paragraf 126.

Af stk. 1, fremgår det:

"En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed."

Klager over advokaters varetagelse af deres hverv kan indbringes for Advokatnævnet.

Nævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden advokatsamfundet.dk under fanebladet "Advokatnævnet".

I 2010 fik Klaus Ewald en påtale fra Advokatnævnet for at have udtalt sig til Fyens Stiftstidende om en politimands opførsel i forbindelse med en anholdelse.

I 2012 fik han en bøde på 5000 kroner for ikke at have opnået de kursuspoint, han skulle i forhold til det, Advokatnævnet havde fastsat.

I 2016 gav Advokatnævnet Klaus Ewald en bøde på 20.000 kroner for at have tilsidesat god advokatskik ved at befinde sig i en interessekonflikt. Den sag indbragte Ewald for byretten med påstand om ophævelse af kendelsen fra Advokatnævnet, alternativt omgørelse af bøden på 20.000 kroner til en mildere sanktion, men byretten stadfæstede i 2017 Advokatnævnets afgørelse.

I den nye sag, hvor Advokatnævnets afgørelse er dateret 28. februar i år, lyder bøden altså på 50.000 kroner. Der er altså tale om, at sanktionerne løbende er blevet skærpet.

Normalbøden er 10.000 kroner

Martin Lavesen, der medlem af Advokatrådet og formand for rådets Regel- og Tilsynsudvalg, vil ikke kommentere den konkrete sag fra Advokatnævnet, men han svarer gerne på generelle spørgsmål.

- Er det generelt set normalt for advokater at have tre eller fire kendelser imod sig i Advokatnævnet?

- Flere bøder er absolut ikke sædvanligt. Det er et fåtal af advokater, der bliver dømt, og udgangspunktet er, at de fleste advokater slet ikke har nogen afgørelser imod sig i Advokatnævnet.

- Hvad med en bøde på 50.000 kroner - er det normalt?

- Normalbøden er 10.000 kroner. Så en bøde på mere end 10.000 kr. kræver enten grove eller gentagne forhold. Og hvis man kommer over de 20.000 kroner, så er der tale om ganske alvorlige forhold.

- At få fire afgørelser imod sig set over otte-ti år, er det meget eller lidt?

- Hvis det var mig, så ville jeg være ked af at have fået fire kendelser imod mig over ti år, og det ville i hvert fald medføre, at jeg kraftigt ville tage op til overvejelse, om der er noget i min måde at agere som advokat, jeg bør genoverveje, siger Martin Lavesen.

Ewald vil i retten

Avisen har været i kontakt med Klaus Ewald, men han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lade sig interviewe om sagen.

Odense-advokaten oplyser dog, at han er uenig i afgørelsen fra Advokatnævnet, som han agter at indbringe for domstolene.

- At der bliver afsagt to kendelser inden for så relativ kort tid, det er jo ikke noget, jeg har et ønske om. Stabilitet og seriøsitet skulle gerne være ens kendemærke efter over 30 år i branchen. Men indimellem trækker skyerne op i forskellige sammenhænge, og så må man tage de kampe, der følger med. Anderledes kan det ikke være, skriver han i en mail til avisen.

Kendt advokat får ny bøde: Denne gang 50.000 kroner - vil have sagen afgjort i retten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce