Katastrofal bibliotekspolitik


Katastrofal bibliotekspolitik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den nye kultur- strategiplan har desværre helt overset biblioteksvæsenet i sine mange forslag til udbygning af kulturlivet i Odense, og byens politikere har i de seneste mange år skåret vedvarende og kraftigt i bibliotekernes budgetter samtidig med, at nye opgaver kræves taget op og løst.

Den katastrofale situation med yderligere krav om besparelser i biblioteksvæsenet gennem nedlæggelse af filialer og stillinger i de kommende budgetforhandlinger står i stærk modsætning til politikernes udtalte ønske om at profilere Odense som uddannelses- og kulturby med såvel ungdomsuddannelser som livslang uddannelse på programmet.

Hvorfor er situationen da så katastrofal just i Odense?

Udgifterne ved flytningen af Centralbiblioteket til Odense Banegård Center samt den forøgede husleje her er taget fra bibliotekets driftsbudget. Huslejen er i direkte og indirekte udgifter nu 12,5 millioner årligt for Centralbiblioteket alene.

Hertil kommer de løbende besparelser også på anlægsbudgetterne. Der er derfor et stort efterslæb på indkøb af bøger, andre medier og på det hastigt voksende og dyre it-område.

Man har forsømt at tage højde for, at anskaffelse af ny teknologi både er dyrt og skal vedligeholdes og jævnligt fornyes, da holdbarheden er yderst kort.

Sammenlignet med andre byer har Odense kommune en udgift betydeligt under, hvad der er normalt pr. indbygger. Landsgennemsnittet var i 2003 417,5 kr. pr. indbygger; for Århus 364,3 kr; for Aalborg 427,5 kr.; for Esbjerg 384,7 kr.; for Vejle 441,6 kr. og for Odense 300,7 kr. Forskellen kan ikke henvises til samme service for færre penge gennem rationalisering.

Der er en markant dårligere indsats her i Odense i forhold til Aarhus, Ålborg, Esbjerg og Vejle.

Dertil kommer, at man de sidste mange år gennem en uigennemsigtig budget- og regnskabspolitik har samkørt bibliotekernes drift med de sociale budgetter for jobtræning og jobskabelse. En politik, der kan gøre en styring umulig for selv den mest ansvarlige ledelse.

Byens politikere bør tage besparelserne på biblioteksområdet af bordet, ligesom de bør bevilge det ekstra beløb af reserverne, som job-skabelsesordningen har medført af yderligere sparekrav på biblioteksområdet.

Derudover bør de aktivt gå i gang med en investeringsplan for nyanlæg til ny teknologi udover driften, samt følge op med at investere i gode lokale kulturcentre med biblioteksfilialer som centrum. Investeringsplanen bør rumme ca. fem millioner over hvert af de næste fire år, gerne med hjælp ude fra via sponsorstøtte.

Kulturudvalget skal endvidere gøre opmærksom på, at musikbiblioteket ikke længere er af den høje standard, som det har været. Det er formentlig overhalet af mange, bl. a. musikbibliotekerne i Roskilde og Vejle. Det sidste er vigtigt, da man må forvente, at der kun bliver et centralbibliotek i hver region.

Politikerne bør overveje at flytte centralbiblioteket, når den nuværende lejeaftale udløber i 2015. Der er, så vidt vi kan skønne, flere millioner at spare årligt på driften i husleje, hvis man for eksempel flytter til Cinemaxbygningen eller køber/lejer sig ind et andet centralt sted i en udvidet bymidte, f. eks. postterminalen eller Thrige-Titan-bygningerne.

Finn Stendal Pedersen, der bor H.C. Andersengade 14, 5000 Odense C., er formand For Socialdemokraternes kulturudvalg i Odense.

Katastrofal bibliotekspolitik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce