Konservative forstår godt, at erhvervsmanden Frederik Barfoed har en oplevelse af forskelsbehandling i lysreklamesag.

Flertallet i byrådet med V, S og DF burde ikke have sagt ja til lysreklamen på Fisketorvet. I hvert fald ikke før der var lavet nye og mere klare regler på området.

Sådan siger partiets medlem af By- og Kulturudvalget Lars Havelund. Og det var præcis det samme budskab, der lød fra ham, da sagen i 2015 blev behandlet i byrådet.

- Det må være ganske afgørende, at vi får et regelsæt - eller i hvert fald en procedure - som er ens for alle, lød det dengang.

Sagen kort

Fik Capital Investment, den nye ejer af højhuset på Fisketorvet, og reklamefirmaet Track One en særlig behandling, da firmaerne i 2015 endte med at få ja til at opsætte lysreklamen på toppen af bygningen? Det er det store spørgsmål i sagen, som avisen har afdækket de seneste uger.Den sagsbehandler, der sad med sagen, mente ikke lysreklamen kunne tillades inden for lokalplanen, men den vurdering blev aldrig forelagt politikerne, der skulle træffe beslutningen. Oplysningen kom først frem, da en hemmelig mail med vurderingen for nylig blev lækket til Fyens Stiftstidende.

I stedet fik politikerne en vurdering fra kontorchefen i Byggesag, Brian Brandt Bundsgaard, som gik på, at fordi reklamen kunne opsættes i respekt for bygningen, den sidder på, og i respekt for omgivelserne, så kunne byrådet give en særlig tilladelse på trods af lokalplanens bestemmelser.

Noget tyder dog på, at reklamefirmaet Track One, allerede inden et flertal i byrådet gav tilladelse, havde fået en lovning om, at sagen nok skulle gå i orden. I hvert fald var firmaet i fuld gang med salget af reklamer på skærmen mindst halvanden måned før, ja'et i byrådet blev givet.

Mens reklamen på Fisketorvet blev vurderet til at kunne tillades i respekt for bygningen om omgivelserne, så var vurderingen den modsatte, da erhvervsmanden Frederik Barfoed i 2005 og 2008 ansøgte om at få lov at udskifte Coca Cola-reklamen, der sidder på en bygning ved Flakhaven - under 100 meter fra Fisketorvet. Den blev ikke vurderet at kunne udskiftes i respekt for bygningen og omgivelserne, og derfor fik Barfoed - modsat Capital Investment, der ejer Fisketorvets højhus - et administrativt afslag, uden sagen blev forelagt byrådet. Frederik Barfoeds klage over brud på ligebehandlingsprincippet blev ikke anerkendt i klagenævnet.

Både by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) og forvaltningens adm. direktør Anne Velling har afvist at have af forsøgt at påvirke sagsbehandlen med den hensigt at sikre et bestemt udfald til fordel for Capital Investment og Track One.

Den daværende borgmester Anker Boye (S), som også var i dialog med Capital Investment omkring købet af bygningen på Fisketorvet, har ikke reageret, de gange avisen har forsøgt at træffe ham for en kommentar til sagen.   

Fyens Stiftstidende har søgt aktindsigt i sagen, men har fået afslag i forhold til alle de interne dokumenter, der måske kan give svar på, hvad er reelt er sket.

Havelund kan derfor godt forstå den kritik af kommunens håndtering af lysreklamesagen, erhvervsmanden Frederik Barfoed onsdag rejste i Fyens Stiftstidende.

Her stillede Frederik Barfoed sig meget uforstående overfor, hvorfor Capital Investment og Track One i 2015 kunne få ja til at opsætte lysreklamen på Fisketorvets højhus, mens han selv flere gange har fået nej til at ændre på den Coca Cola-reklame, der hænger på en af Barfoed Groups ejendomme ud til Flakhaven.

Adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen, Anne Velling, afviste torsdag, at der er sket forskelsbehandling. Lars Havelund vil ikke bedømme den konkrete sag, men siger på et mere generelt niveau, at han alligevel godt forstår kritikken fra Frederik Barfoed. Netop fordi den lokalplan, der regulerer skiltning i midtbyen, ikke klart angiver, hvad der tilladt og ikke tilladt.

- Jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis han (Barfoed, red.) sidder tilbage med en underlig fornemmelse. Det svarer jo til, at man giver Hansen lov til at bygge et parcelhus, og så spørger Petersen om lov til at bygge det samme ovre på den anden side af vejen og får nej, lyder det fra den konservative politiker.

Andre ville bede om det samme

Havelund kalder det "forudsigeligt", at der med de uklare regler, hvor skøn og vurderinger spiller en afgørende rolle, og hvor politikerne kan ende med at skulle afgøre sagerne, som det skete med Fisketorvet, så ville der let kunne opstå situationer, hvor mistanken om særbehandling dukker op.

- Det krævede, da sagen var i byrådet, ikke meget fantasi til at forestille sig, at hvis ejerne af bygningen på Fisketorvet fik lov til at sætte en kæmpe lysreklame op, så ville der også komme andre, som ville spørge om det samme, siger han og tilføjer:

- Vi syntes, det var forudsigeligt, at der ville komme sådan nogle situationer. Og med hvilket argument skulle man så kunne sige nej til andre, hvis man først havde sagt ja til det på Fisketorvet? For os stod det klart, at man var nødt til at have nogle meget mere klare rammer, inden man begyndte at sige ja til noget.

Så det blev langt mere tydeligt, hvad der var tilladt?

- Ja, det er helt afgørende. Og endnu værre bliver det jo, hvis det, som det er sket, udvikler sig til, at nogen får en fornemmelse af, at det kræver de rigtige forbindelser at få lov. Ikke at jeg siger, det har været sådan i den her sag. Men hvis omverdenen får en fornemmelse af, at der sker en forskelsbehandling, så er det slemt. Uanset set om det er sket eller ej.

Barfoed: Læg nu alt frem

Selv om Anne Velling, den adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen, har afvist, at der sket forskelsbehandling i lysreklamesagen, og selv om Barfoed ved klagenævnet ikke har fået ret i de klager om brud på ligebehandlingsprincippet, han har rejst, så fastholder Frederik Barfoed sin kritik.

- Hvordan kan man nå frem til, at lysreklamen på Fisketorvet er sat op i respekt for bygningen og omgivelserne, mens vores skilt på Flakhaven, der er meget mindre, ikke kan tillades i respekt for omgivelserne og bygningen? Vi har endda fået lavet lysmålinger, der viser, at den ikke vil genere en eneste bolig i området. Hvad med alle de boliger, der bliver generet af lysreklamen på Fisketorvet? Det giver ganske enkelt ingen mening for mig, siger han.

Han mener, sagen om lysreklamen på Fisketorvet bliver mere og mere mystisk og gentager sin opfordring til, at By- og Kulturforvaltningen giver aktindsigt i alle sagens dokumenter, hvilket forvaltningen dog over for Fyens Stiftstidende har afvist.

- Hvis der ikke er noget at skjule, hvad er så problemet i at åbne hele sagen op for offentligheden. Så kan vi måske få svar på, hvad der præcis er foregået, lyder det fra Frederik Barfoed.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.