Letbaneprojektet rammer den gamle bro, der fører Middelfartvej over banen

Det bliver sværere at være trafikant på broen hen over banen. Middelfartvej skal gøres klar til den nye letbane, og den er åbenbart så meget tungere end den hidtil tungeste trafik, at broen skal forstærkes.

Fra juni begynder arbejdet, og det betyder, at pladsen på vejbanerne bliver indskrænket, samt at cyklister skal dele plads med fodgængere på fortovet, når de skal krydse broen. Trafikken opretholdes dog i begge retninger i hele anlægsperioden.

- De eksisterende broer og tunneller langs letbanen er blevet screenet og kontrolberegnet for den øgede belastning, som letbanen vil medføre, forklarer Claus Nielsen projektchef for klargøringsarbejder ved Odense Letbane P/S:

Arbejdet forventes færdigt til november i år. Broen vil i denne første omgang blive forstærket på oversiden. Forstærkningen af undersiden kræver sporændringer på banearealet, og det er foreløbigt planlagt til udførelse i 2019.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist og reporter hos Jysk Fynske Medier. Fyens Stiftststidendes Odense-redaktion. Interview og reportage. Tager også en del billeder og film.