Der er kraftig uro i kulissen forud for kronprinsparrets besøg i Odense onsdag den 28. juli. Hovedpersonerne: De to borgmestre Boye, Odenses Anker Boye og hans måske kommende rival til posten, amtets Jan Boye.

Anker Boye har nemlig først efter tilkendegivelse fra hoffets repræsentant på Fyn, stiftamtmand Ninna Würtzen, inviteret Jan Boye til en del af arrangementet med kronprinseparret.

Det er et klart brud på etiketten, hvis amtsborgmesteren ikke er med, når der er kongeligt besøg. Faktisk er amtsborgmesteren nummer to i rangfølgen over øvrighedspersoner, som ifølge etiketten bør være til stede ved landsdelsbesøg.

Det bekræfter stiftamtmand Ninna Würtzen, som har været en del involveret på de indre linjer for at få amtsborgmesteren med i den officielle modtagelseskomité, når kongeskibet "Dannebrog" anløber Odense Havn.

Det er nu lykkedes, men aftenens reception på "Dannebrog" er Jan Boye stadig ikke inviteret til.

Her kan han dog teoretisk endnu nå at komme med på et afbud, hvis f.eks. nogle af de 29 byrådsmedlemmer, der er inviteret, melder fra.

Jan Boye undrer sig

Jan Boye bekræfter, at han først meget sent har fået invitationen.

- Jeg undrer mig da, for det er helt fast procedure, at amtsborgmesteren deltager i royale besøg. Det handler jo ikke om mig som person, men om embedet som sådan, siger amtsborgmester Jan Boye.

Borgmester Anker Boye siger, at han betragter kronprinsparrets besøg som et besøg i Odense By og ikke i Fyns Amt. Derfor er amtsborgmesteren ikke inviteret med til receptionen på "Dannebrog".
  • fyens.dk