'Ingen overhængende fare': Tonsvis af kemikalier bliver hos politianmeldt virksomhed

De resterende 31 ton kemikalier er opbevaret i et kemikalierum, hvor de ifølge kommunen står sikkert. Tidligere har kemikalierne flere gange været opbevaret udendørs og i nærheden af et stort bål. Arkivfoto: Odense Kommune

'Ingen overhængende fare': Tonsvis af kemikalier bliver hos politianmeldt virksomhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Odense Kommune har foreløbig ikke tænkt sig at gribe ind og selv få bortskaffet de resterende 31 ton kemikalier i Seden. Kemikalierne forbliver derfor hos den samme virksomhed, som kommunen politianmeldte i fredags.

Den lokale virksomhed Seden Ejendomsinvest er blevet politianmeldt af Odense Kommune, fordi de ikke har kunnet dokumentere, hvad der er sket med omkring 36 ton kemikalier, der er forsvundet sporløst siden foråret 2017.

Vandcenter Syd har fundet indikationer på, at der formentlig er hældt kemikalier i kloakken på et uvist tidspunkt.

Men de resterende 31 ton kemikalier, deriblandt stærke koncentrationer af salpetersyre og svovlsyre, får indtil videre stadig lov til at stå opmagasineret hos den politianmeldte virksomhed på Nordbirkvej 4 i Seden - tæt på et boligkvarter med flere hundreder borgere.

Det fremgår af afdelingschef Boie Skov Frederiksens skriftlige svar på en række spørgsmål, som vi har sendt kommunen.

Hvordan kan I lade 31 ton kemikalier blive i hænderne på en virksomhed, som kommunen selv har politianmeldt?

"Vi har politianmeldt virksomheden for, at de ikke har kunne redegøre for mængden af kemikalier, som er overgået i deres varetægt fra konkursboet med baggrund i den af Fortum udarbejdede opgørelse til bortskaffelse af 10. april 2017. Vi har nu et overblik over, hvad der forefindes af kemikalier på ejendommen efter tilsyn og gennemgang af oplaget med ejeren den 5. februar 2019, og nyt tilbud for bortskaffelse udarbejdet af Fortum. Med baggrund i politianmeldelsen og det fulde overblik over oplaget, vurderer vi ikke, at der bør være grundlag for bekymring for ikke-korrekt bortskaffelse af kemikalierne", skriver Boie Skov Frederiksen.

Jura står i vejen

Er der ikke rent juridisk grundlag for det i forlængelse af politianmeldelsen - altså at lave en akut selvhjælpshandling?

"Kommunen kan foretage en selvhjælpshandling, såfremt vi vurderer, at et ulovligt forhold skal bringes til ophør, eller der er en overhængende, alvorlig fare for sundheden, og hvor øjeblikkeligt indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. Vi vurderer ikke, at nogen af de beskrevne situationer er forekommende, da kemikalierne opbevares lovligt i et dertil indrettet rum. Vi vurderer ikke, at en politianmeldelse alene kan danne det juridiske grundlag for en selvhjælpshandling. Er det juridiske grundlag ikke på plads, har vi ikke hjemmel til at sende regningen videre til den ansvarlige, ejeren af ejendommen".

Har I forståelse for, at det blandt borgerne kan virke besynderligt, at kommunen politianmelder en virksomhed, men lader kemikalierne blive på adressen?

"Ja, vi har fuld forståelse for, at naboerne kan føle sig utrygge. Vi vil derfor gå i gang med at forberede et informationsmøde, hvor vi kan redegøre for situationen og for forholdene på ejendommen".

Ingen aftale med ejeren

Hvornår skal virksomheden have fjernet kemikalierne?

"Der er ikke en aftale med ejeren om dette på plads endnu. Det vil vi selvfølgelig arbejde for sker snarest".

Har I stillet eller vil I stille nogle krav i den forbindelse?

"Så længe kemikalierne opbevares lovligt og ikke vurderes at udgøre en miljørisiko, har vi ikke hjemmel til at kræve kemikalierne fjernet. Alle parter har dog en interesse i, at kemikalierne fjernes fra ejendommen på en forsvarlig måde inden for en overskuelig tidshorisont, hvilket vi vil arbejde for", skriver Boie Skov Frederiksen.

'Ingen overhængende fare': Tonsvis af kemikalier bliver hos politianmeldt virksomhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce