Ingen hurtige løsninger


Ingen hurtige løsninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Børn- og Ungeudvalget har efter en lang proces og utrolige mange gode debatter med odenseanerne vedtaget en integrationsplan for at sikre en bedre integration af byens børn og unge.

Det revolutionerende i planen er, at der ikke er nogen enkeltstående hurtige løsninger på vores udfordringer. I stedet er der lagt op til mange forskellige indsatser med udgangspunkt i de enkelte børn og områder i byen. Det er naturligvis altid sværere at kommunikere - men den risiko er vi meget villige til at løbe, fordi vi tror på det grundlag, der nu er lagt.

Det handler i bund og grund om at sikre, at langt flere børn og unge med anden etnisk baggrund kan klare fremtiden. I dag er der alt for mange, der især pga. sproglige vanskeligheder aldrig får det samme udgangspunkt som deres etnisk danske klassekammerater. Venstre og Konservative ønsker derfor bl.a. at styrke den sproglige stimulering af tosprogede børn med behov endnu tidligere og før skolestart.

Vi er også af den opfattelse, at alt for mange etniske børn i dag pr. automatik bliver kategoriseret som tosprogede og dermed bliver stigmatiseret af systemet. Derfor ønsker vi et opgør med tosprogsopgørelser, så det alene er de børn, der ikke behersker det danske sprog godt nok, der opgøres som tosprogede.

I mangel af opsigtsvækkende provokerende tiltag, er den tilbagevendende diskussion om modersmålsundervisning blusset op. Og lad os straks slå fast: Venstre og Konservative vil ikke genindføre modersmålsundervisning - hverken i den tidligere form eller i alternative udgaver.

Venstre og Konservative ønsker derimod at give de tosprogede børn, der har vanskeligheder ved at mestre det danske sprog, den bedst mulige hjælp til at opnå det. Vi ønsker, at disse børn og unge skal have lige muligheder for at tage en ungdomsuddannelse, at få fodfæste på arbejdsmarkedet og klare sig i det danske samfund som voksne.

Det kræver, at vi er villige til at tage udgangspunkt i deres kundskaber. Derfor kan Venstre og Konservative også støtte en modersmålsbaseret tilgang til læring, der hvor det kan understøtte børnenes danskkundskaber. Det betyder i sin enkelthed, at børnene f.eks. når de får en tekst udleveret i skolen, får nogle af de svære ord oversat til deres forældres modersmål i siden af teksten, så de kan danne de rigtige billeder til de rigtige ord og dermed få det danske ord rodfæstet i deres sproglige formåen.  

For Venstre og Konservative handler det ikke om et ideologisk ridt, men om hvordan vi bedst muligt understøtter, at alle børn hjælpes, så de har mulighed for som voksne at indgå på lige fod i vores fælles samfund og styrke sammenhængskraften i Danmark.

jane jegind og Helge Erling Pasfall

Jane Jegind (V): Muslingevej 3, 5240 Odense N,

Helge Erling Pasfall (K) Markhaven 25, 5320 Agedrup

Hhv. rådmand og næstformand i Børn- og Ungeudvalget

Ingen hurtige løsninger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce