Borgmestrene fra Odense, København, Aarhus og Aalborg er enige om at staten skal finansiere en større del af regeringens ghettoudspil

Det er glade for regeringens ghettoudspil, der blandt andet betyder nedrivning af en række almene boliger i ghettoområderne, men når det kommer til betalingen, så slår borgmestrene Peter Rahbæk Juel (Odense), Frank Jensen (København), Jacob Bundsgaard (Aarhus) og Thomas Kastrup-Larsen (Aalborg) nu ind på en kurs, der skal få staten til at finansiere en større del af planerne.

De fire byers syv initiativer er som følger:1. Staten skal medfinansiere nyt erstatningsbyggeri for det der rives ned. Eksempelvis gennem en særlig pulje.

2. Kommunernes grundkapitalindskud til opførelse af nyt alment boligbyggeri bevares på 10 procent eller sænkes, for at sikre tilstrækkeligt nyt byggeri.

3. Reglerne for genopførelse lempes, så man ikke behøver genopføre byggerier på den eksisterende sokkel, men på nye placeringer i et boligområde.

4. Flere funktioner i udsatte boligområder, så boligforeninger kan indgå partnerskabe med eksempelvis sundhedshuse, uddannelsesaktiviteter og erhverv.

5. Forstærket boligsocial indsats med fokus på tidlig indsats.

6. Fokus på sammenhængende boligområder og ikke matrikler, fordi nogle områder deler faciliteter med private boligtyper af anden karakter.

7. Landsbyggefonden, der er finansieret af lejernes egne penge, skal ikke tømmes.

Efter et halvanden time langt møde om ghettoudspillet på rådhuset i Odense torsdag kunne borgmestrene fremlægge en plan med syv konkrete initiativer, der skal være med til at realisere ghettoplanerne.

Det vigtigste er finansieringen af de erstatningsboliger, som man skal genhuse en række borgere i.

- Det er sådan, at man bliver nødt til at køre flyttevognen ind, før man kommer ind med bulldozeren. Og vi finder det ikke rimeligt, at man lægger en større del af udgiften over på kommunerne, ved at øge vores kapitalindskud til nybyggeriet, siger Peter Rahbæk Juel (S).

I dag skal kommunerne medfinansiere nye almene boliger med 10 procent, men det tal ønsker regeringen i vejret. Samtidig er Landsbyggefonden, der er en fond af lejernes penge til brug for boligforbedringer, også en stor del af finansieringen.

- Det nytter ikke, at man fuldkommen tømmer landbyggefonden. Det er penge der går fra en række andre projekter i boligområder, der bare ikke er karakteriseret som en ghetto, siger Jacob Bundsgaard (S).

  • Thomsen_Erik_(2015)_006

    Af:

    Odenseredaktør på Fyens Stiftstidende Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus juni 1996 Har tidligere skrevet bl.a. bykulturstof og gennem en årrække kriminalstof som kriminalredaktør på avisen. Leder Odense-redaktionens 11 journalister, der hver dag dækker hele Odense Kommune