Odenseanerne undgår store besparelser, men får ingen forbedringer af servicen. Skoler renoveres dog
ODENSE: De odenseanere, der ser frem til, at der næste år sker forbedringer i den daglige service, bliver skuffede. Der er ikke én eneste krone til at smøre selv et lille tyndt lag flødeskum ud på de kager, der serveres til byens befolkning.

På en række områder vil odenseanerne nærmere opleve, at der sker små besparelser. Ikke de store og dramatiske som i begyndelsen af dette årtusinde, hvor der blev høstet med de store maskiner, men der drejes lidt på sparehåndtaget for at opfylde regeringens krav om, at væksten i den offentlige økonomi skal holdes nede.

50.000 kr. per person

I morgen mødes byrådet til førstebehandling af et samlet budget for 2009 på cirka ni milliarder kroner - svarende til driftsudgifter på 50.000 kroner for hver odenseaner - fra nyfødt til olding.

Der er egentlig skaffet plads i budgettet til, at der kan ske udvidelser af servicen for i alt 40 millioner kroner. Sådanne beløb er tidligere brugt til for eksempel et ekstra bad til de ældre, længere åbningstid i daginstitutioner, svømmeundervisning i skolerne eller ekstra rengøring hos pensionisterne.

Men det vil ikke ske næste år.

Sagen er nemlig, at de 40 millioner kroner for længst er brugt. I det budgetforslag, der ligger nu, er der udgifter på op imod 90-100 millioner kroner, som der ikke er dækning for. Det gælder for eksempel merudgifter til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem, pasning af ekstra mange små børn, ekstraudgifter til bybusser samt drift af et botilbud i Seden til yngre handicappede.

Borgmester Jan Boye (K) erkender, at der ikke er noget at slå til søren med.

- Hvis partierne anbefaler, at der skal ske udvidelser af servicen, skal der findes kompenserende besparelser (skæres ned, red.) andre steder. Så enkelt kan det siges.

Den kommunale husholdning består både af et driftsbudget, altså udgifter der skal betales år efter år, men også af et anlægsbudget, hvor udgifterne i princippet er enkeltstående og afsluttet, når arbejdet er gjort færdigt.

Her er der næste år 35 millioner kroner at gøre godt med, men de penge forsvinder som dug for solen. De 35 millioner kroner er for eksempel prisen på to ny børnehaver.

600 mio. kr. i lommen

Borgmester Jan Boye har i baglommen en pose penge på 600 millioner kroner, der kan bruges over de kommende 10 år til at bygge nyt eller renovere bestående kommunale bygninger.

Pengene stammer fra salget af Odense Energi A/S, der i alt indbringer 850 millioner kroner. Af de penge blev forlods reserveret 250 millioner kroner til lukning af Thomas B. Thriges Gade og til en letbane (moderne sporvogn).

I forbindelse med budgettet for 2009 skal dé 600 millioner kroner fordeles. I Slotsgade sidder en glubsk børn- og ungerådmand, Jane Jegind (V), og trygler og beder om flere hundrede millioner kroner til renovering af skoler, daginstitutioner, klubber og idrætsanlæg.

Det ser ud som om, der i byrådet er en forståelse af, at netop dét område skal kraftigt tilgodeses.

Middag og rødvin

Hvordan resten af pengene skal fordeles ser ud til at blive det mest spændende ved dette års budget, der begynder i morgen klokken 15. Her lægger borgmesteren budgetforslaget frem efterfulgt af de syv ordføreres mange ord om, hvordan Odense i deres optik kan udvikle sig optimalt.

Og så sluttes der af i kantinen med middag og rødvin.
  • Fyens Stiftstidende