Kloakarbejde skaber indskrænkninger af trafikken ved Østre Stationsvej, Thrige-gaden og Hans Mules Gade

Odense: Odenseanerne og byens gæster må belave sig på en uges ekstra besværligheder, hvor der i døgndrift arbejdes med at lægge et stort kloakrør under Thomas B. Thriges Gade.

Fra søndag aften den 24. juli skal røret føres under hjørnet af krydset, hvor Østre Stationsvej møder Thomas B. Thriges Gade.

Hele hjørnet skal være arbejdsområde. Biltrafikken ledes over i de modsatte vejbaner - både på Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej, som man kan se på kortet her ved siden af.

Derfor vil der fra på søndag og frem til mandag den 1. august om morgenen være indsnævringer og ændringer af kørebaner, fortæller Odense Letbane P/S i en pressemeddelelse.

En kørebane mangler

Krydset er åben for kørsel i alle retninger, mens arbejdet står på. Men uanset hvor man kommer fra, vil der mangle en kørebane i forhold til det normale: fra vest Østre Stationsvej, fra nord Thomas B. Thriges Gade og fra Øst Hans Mules Gade.

I sommerferien er trafikken i Odense mindre end normalt. Derfor laves det nu, men der vil være trængsel og kø i spidsbelastningstidspunkter.

Opfordringen lyder derfor: prøv at finde alternative ruter.

Fodgængere og cyklister vil også opleve ændringer.

Arbejde i døgndrift

By- og Kulturforvaltningen har godkendt trafikafviklingen og arbejdet, der laves både om dagen og natten.

- Vi arbejder i døgndrift for at indskrænke det tidsrum, hvor det er nødvendigt at spærre vejbaner af. Arbejdet betyder, at der om natten kan opleves støj og blink. Men kommunen har vægtet, at arbejdet skal udføres hurtigst muligt. Vi håber på forståelse, siger Liselotte Jensen, der er senior projektleder hos Vandcenter Syd.

Sikring mod skybrud

Vejarbejdet er et led i flytninger af forsyningsledninger inden letbanebyggeriet.

- Ved samme lejlighed laver vi bedre sikring mod sky-brud på Østre Stationsvej ved at lægge et meget større kloakrør end det eksisterende, siger Lars Scheuer, der er projektchef hos Odense Letbane P/S.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.