I al ubemærkethed: Tidligere S-borgmester mister sin plads

I. Vilhelm Werners Plads er forsvundet for at give plads til det nye TBT-kvarter. Byomdannelsen førte også til, at ruinen af den middelalderlige købmandsgård måtte flyttes for at give plads til nybyggeriet. Arkivfoto: Michael Bager

I al ubemærkethed: Tidligere S-borgmester mister sin plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byens udvikling koster gamle pladser livet. Byens første S-borgmester, I. Vilhelm Werner, mister sin plads bag rådhuset. Til gengæld får zoos grundlægger sin egen.

I al ubemærkethed har byens første socialdemokratiske borgmester, I. Vilhelm Werner, mistet den plads, han i 1981 fik opkaldt efter sig. Borgmesteren, der levede fra 1881 til 1968 og ledede byen i perioden 1937-1958, blev mindet med det nye torv, der opstod mellem rådhusets bagside og den nye Thomas B. Thriges Gade. Navngivningen var et ønske fra hans datter, og pladsen blev opsat på hans 100 årsdag.

I dag er Thomas B. Thriges Gade for længst blevet et hul i jorden på netop dén strækning, men det samme er også sket for pladsen, der senest er minimeret til en slip langs rådhusmuren mellem Fisketorvet og Klingenberg.

På Odense Slot har byplanlæggerne af den grund besluttet, at pladsen skal fjernes og erstattes med et nyt navn, "Skt. Knuds Stræde" med den begrundelse, at sådan lød stednavnet før kvarterets nedrivning i 1960'erne.

Men mens nogle pladser forsvinder, opstår andre.

Odense Zoo har netop fået godkendt ønsket om at opkalde pladsen ud mod Sdr. Boulevard til minde om sin tidligere ejer og grundlægger, Christian Jensen.

Regler for vejnavne
Der må ikke fastsættes et vejnavn, der allerede findes i kommunen, og enslydende vejnavne bør ikke forekomme indenfor en radius på 10 km

Vejnavnet skal være stabilt, og derfor bør man undgå vejnavne, som knyttes til tidsbestemte, politiske forhold eller nulevende personer.

Ældre stednavne eller navne, som fortæller stedets kulturhistorie, anvendes som udgangspunkt for navngivningen.

De retningslinjer, der ligger til grund for anvendelse af personnavne er i Odense Kommune mere eller mindre uskrevne, men anbefalinger nedfældet i FN-resolution, Berlin 2002, følges. Det ligger fast, at vejnavne og pladser kun må opkaldes efter en afdød person.

I de senere år har der været debat om forslag til vejnavne, som henviser til nulevende eller nyligt afdøde personer. Også her gælder det overordnede hensyn, at et vejnavn skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskifteligheder. For så vidt angår den venteperiode, der skal gå, inden navnet på en afdød person kan anvendes, anbefales det at fastsætte den til mellem tre og fem år.

Det er også en uskreven regel, at vi ikke ændrer et eksisterende vejnavn eller plads, medmindre der foreligger en god begrundelse - for eksempel hvis en vej bliver delt i to strækninger eller efter ønske fra enige grundejere. Der bør tages hensyn til omkostningerne for de berørte grundejere.

Hvilke veje, der findes eller har været i Odense Kommune, kan du se på www.odense.dk.

Kilde: By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune
Tegneren Claus Deleuran ((1946-1996)) har også fået en plads i Odense opkaldt efter sig - efter Anders W. Berthelsens forslag. Nemlig pladsen mellem Nyborgvej og Ørbækvej. Arkivfoto: Morten Rode
Tegneren Claus Deleuran ((1946-1996)) har også fået en plads i Odense opkaldt efter sig - efter Anders W. Berthelsens forslag. Nemlig pladsen mellem Nyborgvej og Ørbækvej. Arkivfoto: Morten Rode

Folk, som ingen længere husker

Det var Christian Jensen, der i 1930 grundlagde Odense Zoo og som ejede al den jord, der siden har udgjort hele den zoologiske have samt matriklen med familiens villa og Restaurant Skovbakken.

Da han døde i 1950 var først hustruen Kristine Jensen og siden datteren Birthe Heilmann Jensen direktør for haven, inden den blev udskilt fra forretningen og overdraget til Odense Kommune. Men selv om de resterende jorde i år overdrages til Odense Zoo, skal det ikke være slut med familienavnet.

Beslutningen om at navngive pladsen foran Odense Zoo som "Christian Jensens Plads" tages i forvaltningen, og politikerne i By- og Kulturudvalget har derfor udelukkende haft den på deres seneste dagsorden som et orienteringspunkt.

For nogle år siden foreslog udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S) at opkalde en lille plads ved Nyborgvej og Ørbækvej efter tegneren Claus Deleuran.

Deleurans Plads - som den hedder - befinder sig i den afdøde tegners barndomskvarter, men Anders W. Berthelsen mener alligevel, at man skal passe på med at lade sig gribe af øjebliksstemninger, når det handler om at navngive veje og pladser.

- Jeg har ikke kvababbelse over hverken Deleurans Plads eller pladsen ved Zoo, men jeg må tilstå, at jeg havde det for nogle år siden, da kommunen opkaldte en meget central plads i byen efter en nyligt afdød skuespiller, Ove Sprogøe. Efter min mening gør det ikke noget, at man ser tiden an for at være sikker på, at det er en person med pondus, man opkalder stedet efter. Vi har i Odense flere eksempler på gader i byen, der er opkaldt efter personer, som ingen længere husker eller kan stave til - forfatterkvarteret i Munkebjerg for eksempel, siger Anders W. Berthelsen.

Christian Jensen grundlagde Odense Zoo i 1930?erne, og er her fotograferet foran hovedindgangen. Nu er der lavet en aftale, der overdrager de sidste familieejede grunde ved Odense Zoo til den selvejende institution bag haven. Og forpladsen ved hovedingangen skal efter planen bære hans navn. Foto: Odense Zoo/Stadsarkivet
Christian Jensen grundlagde Odense Zoo i 1930?erne, og er her fotograferet foran hovedindgangen. Nu er der lavet en aftale, der overdrager de sidste familieejede grunde ved Odense Zoo til den selvejende institution bag haven. Og forpladsen ved hovedingangen skal efter planen bære hans navn. Foto: Odense Zoo/Stadsarkivet

Et nyt borgmesterkvarter

At I. Vilhelm Werner bogstaveligt mister sin plads efter at have haft den opkaldt efter sig i 36 år, generer ikke Anders W. Berthelsen.

Han mener, man i stedet kunne lave et helt borgmesterkvarter med udvalgte borgmestre på samme måde, som man har sikret alle byens industrikongers evige liv ved at navngive vejene i Tietgenbyen efter dem.

- Men det handler også om at finde et område, der egner sig til det. Skal det være et boligkvarter eller industri? Man kunne måske godt overveje at lave flere kvarterer med navne end med blomster og fugle, siger Anders W. Berthelsen.

Til gengæld er han ikke tilfreds med, at byplanlæggerne har valgt at bruge navnet Skt. Knuds Stræde, for han mener, det er minder for meget om vejnavne, som allerede eksisterer i midtbyen - blandt andet Skt. Knuds Kirkestræde - og derfor virker malplaceret.

- Jeg mener i øvrigt, at vi havde aftalt, at navnet for strædet skulle være Skomagerstræde, for det er et godt navn, der refererer til skomagerens lavhus i nærheden, der blev revet ned i 1912. Et navn, som i øvrigt endnu tidligere blev brugt om strædet bag rådhuset. Det navn mangler vi i Odense, så det vil jeg straks henvende mig til forvaltningen om, siger politikeren.

Retningslinjer for navngivning af veje og pladser fastsættes af kommunalbestyrelsen, og i Odense Kommune varetages den daglige administration af Geodata. Alle kan henvende sig med navneforslag.

I al ubemærkethed: Tidligere S-borgmester mister sin plads

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce