Hesbjergskov-fredning: - Vi skal vise et balanceret billede af sagen

I slutningen af februar bliver det besluttet, om Odense Kommune ønsker at være medrejser af fredningsforslaget. Hvorvidt området bliver fredet er op til Fredningsnævnet. Foto: Helena Holmenlund Christensen

Hesbjergskov-fredning: - Vi skal vise et balanceret billede af sagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

  • Knud Søndergaard er kontorchef i Landbrug og Natur under By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Siden sommer har han arbejdet med det fredningsforslag, der er lavet omkring området i og omkring Hesbjergskov i det vestlige Odense.
  • Knud Søndergaards arbejde med fredningsforslaget skal gøre, at han på bedst mulig måde kan vise alle sider af sagen, når politikerne til februar skal tage stilling til forslaget.

- I har arbejdet med fredningsforslaget siden sommer. Hvilke overvejelser har I haft i By- og Kulturforvaltningen med hensyn til fredningsforslaget?

- Vi fik det præsenteret og havde en snak med Danmarks Naturfredningsforening om det. For hvis fredningen bliver gennemført, skal vi som kommune være tilsynsmyndighed på fredningen. Men vi har også gjort det helt klart for Danmarks Naturfredningsforening, at det ikke er noget, vi bare tager stilling til. Det er et politisk spørgsmål, om vi som kommune vil være med i det og være medrejser af fredningsforslaget. Grunden til, at vi er begyndt at kigge på det så tidligt, er, at vi har skulle finde ud af, hvad Danmarks Naturfredningsforening tænker med det, og hvad deres formål med fredningen er, men også hvad lodsejernes bekymringer og tanker omkring det er, så vi kan give et balanceret billede af forslaget og beskrive det ordentligt til vores politikere, inden de skal tage stilling til det. Vi har ikke den store mening om fredningsforslaget. Vi vil lægge det op til vores politikere og forklare dem, hvad Danmarks Naturfredningsforening vil opnå med fredningen, og hvad lodsejerne tænker om det.

- Vi efterlyser bemærkninger til forslaget fra lodsejerne, så der i vores udvalgssag både kan stå, hvad Danmarks Naturfredningsforening ønsker at opnå med fredningen, men også hvad lodsejerne tænker om fredningsforslaget, og hvad der er gennemgående i lodsejernes bemærkninger til forslaget. Så kan vi få beskrevet fredningssagen fra begge sider.

- Hvad har jeres dialog med Danmarks Naturfredningsforening siden sommer handlet om?

- Vi har givet nogle kommentarer til det oprindelige udkast, og de handlede om, hvad vores rolle skulle være i en eventuel fredning, og hvordan det kunne blive håndterbart, når vi skal ud og holde tilsyn med, om fredningen bliver overholdt. Om Odense Kommune går med til at være medrejser af forslaget eller ej, der kan man diskutere, hvorvidt det har betydning for, om Fredningsnævnet vurderer, det er fredningsegnet. Vi vurderer, kommunens beslutning har lille betydning, og lodsejerne vurderer, det har en del betydning, men det er i sidste ende Fredningsnævnet, der vurderer den her sag.

- Hvad har I i jeres arbejde med fredningsforslaget været inde og kigge på for at kunne beskrive det så afbalanceret som muligt for politikerne?

- Vi skal jo beskrive formålet med fredningen, hvad det er, der opnås med fredningen, hvad det kommer til at koste økonomisk for Odense Kommune, om der er alternativer til en fredning, som for eksempel frivillige aftaler og konsekvenserne af dem. Så skal vi også have beskrevet den skepsis, lodsejerne har i forhold til deres rådighedsindskrænkninger på deres arealer, og hvad konsekvenserne af dem er.

- Kan du forstå, at lodsejerne er bekymrede over den mulige udsigt til ikke at kunne bestemme på egen jord?

- Det er klart, at når der bliver rejst en fredningssag, bliver der lagt nogle bindinger på nogle arealer, som der ikke er nu. Det er klart set ud fra et lodsejer perspektiv og i forhold til at have fuld handlefrihed på sine arealer, så kan der på nogle arealer komme nogle indskrænkninger. For de fleste arealer vil det være status quo, men det betyder, at der vil være nogle ting, man ikke kan lave arealet om til. På den måde kan jeg godt se, at de jo selvfølgelig føler, at deres frihed, i forhold til hvad de vil bruge deres arealer til, kan blive begrænset.

I Odense Kommune kommer fredningsforslaget for By- og Kulturudvalget 6. februar, for Økonomiudvalget 21. februar samt byrådet den 28. februar. Her skal det besluttes, om Odense Kommune ønsker at være medrejser af fredningsforslaget.

Hesbjergskov-fredning: - Vi skal vise et balanceret billede af sagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce