Odense Kommune lægger snart en lokalplan for et område på Odense Havn frem til debat i offentligheden

Da Odense Kommune for flere end ti år siden fik mulighed for at byomdanne den inderste del af Odense Havn, havde de færreste nok forestillet sig, at der skulle så mange og kuldsejlende investorer ind over byggeriet.

Men sådan er det gået på grund af en kombination af udygtighed, finanskrise og senest Sjælsø Gruppens konkurs.

Nu bygges der igen, og næste år tages hul på anden etape i Promenadebyen - i første omgang i form af en lokalplan, der dækker et område op mod den gamle Toldbodgade. I denne plan er der dog ikke taget højde for området mellem den gamle og forlagte Toldbodgade, hvor der blandt andet er en mekanikerforretning.

Med en enkelt bygning på otte etager op mod Finlandgade som undtagelse, skal byggeriet være noget lavere end det, der ligger direkte ud mod den gravede kanal. Det kan være i op til syv etager og ned til tre - faldende mod Åløkkeskoven.

I første etape ud mod den gravede kanal bliver den fjerde blok, Soldækket, færdig til nytår, og der er netop taget hul på den femte blok, kaldet Mesanen.

I september er en prøvelejlighed i Soldækket klar til fremvisning, og bygherren, IBI Group og Raundahl & Moesby, vil fortælle mere på:

www.soldækket.dk

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.