Sådan lyder den "næse", som Anker Boye også selv var med til at sætte på sin næse

Borgmester Anker Boye (S) stemte selv ja til, at han skulle have en "næse" af en anseelig størrelse i forbindelse med sin mobilregning fra Tyrkiet i efteråret 2011.

Dansk Folkeparti spillede tirsdag eftermiddag ud med et forslag om, at byrådet skulle udtale kritik af borgmesterens telefonforbrug.

De to andre borgerlige partier, Venstre og Konservative, var helt med på den idé, og i løbet af onsdagen blev Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF og Radikale overbevist om, at det ville være det rigtige at gå med i kritikken.

Den udtalelse, som blev vedtaget i enighed, lyder:

"I forbindelse med Anker Boyes telefonregning fra efteråret 2011 er byrådet kritisk over håndteringen af de regler, der dengang var gældende. Fri telefon betyder ikke ubegrænset adgang til mobiltelefoni for skatteborgernes penge. Borgmesteren har efter byrådets opfattelse ikke udvist rettidig omhu ved at sørge for at begrænse regningens størrelse".

Med Konservative som forslagsstiller vedtog byrådet også i enighed, at der i et svar til tilsynsmyndighederne, Statsforvaltningen, om sagen skal gives kritik af Borgmesterforvaltningens behandling af sagen.

Det hedder blandt andet:

"I lyset af at det har været muligt at foretage samtale- og dataforbrug for et så stort beløb, er det Odense Kommunes opfattelse, at sagen ikke er håndteret forsvarligt. Derfor har Odense Kommune taget initiativer, der sikrer økonomisk ansvarlighed og medvirker til at forhindre, at mobilregninger løber løbsk.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.

Mere om emnet

Se alle
8
Anker Boye: Næse er på sin plads

Anker Boye: Næse er på sin plads

32
Telefonsagen: Byråd giver næse til Anker Boye

Telefonsagen: Byråd giver næse til Anker Boye

Politisk drama på byrådsmøde om Boye-regning