Glentevejs Antennelaug til kritiker: Hold mund eller bliv smidt ud

- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg

Glentevejs Antennelaug til kritiker: Hold mund eller bliv smidt ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

  • Bestyrelsen i Danmarks største uafhængige antenneforening med base i Odense vil fratage medlem Jesper Nielsen retten til at deltage i diskussioner og i medlemsdemokratiet i foreningen.
  • Men det ikke lovligt, fastslår juraprofessor Ole Hasselbalch, der er ekspert i foreningsret.

Du kan stadig være med i foreningen, men du skal holde din mund. Ellers smider vi dig ud.

Det er kort opsummeret budskabet til repræsentantskabsmedlem Jesper Nielsen fra bestyrelsen i Glentevejs Antennelaug, Danmarks største uafhængige antenneforening med base på Vagtelvej i Odense.

Han har i årevis kritiseret ledelsen, herunder bestyrelsens rejseaktiviteter, og han har stillet kritiske spørgsmål til indkøb og pengestrømme i foreningen. Og han har antydet det, han mener ligner kammerateri i foreningens top.

Men nu kan det være nok med Jesper Nielsen og hans måde at agere på, mener bestyrelsen i Glentevejs Antennelaug.

For ifølge bestyrelsen er Jesper Nielsen ikke bare kritisk - han har nemlig også virket truende og/eller nedladende i sin adfærd på generalforsamlingsmøder og overfor repræsentantskabsmødedeltagere. Episoderne er ikke blevet meldt til politiet, fordi der ikke har været tale om trusler i en strafferetslig forstand, men stadig er episoderne blevet oplevet som truende. Og det "skader den demokratiske debat", som det formuleres i et oplæg til beslutning fra bestyrelsen, som repræsentantskabet i foreningen skal tage stilling til på et møde i næste uge.

Forslaget fra bestyrelsen er en reaktion på, at den har modtaget klager fra generalforsamlingsdeltagere, deltagere i repræsentantsmøder samt på et konkret indløbet forslag om at bringe Jesper Nielsens adfærd til drøftelse.

Glentevejs Antennelaugs kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg
Glentevejs Antennelaugs kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg

Hold mund eller forsvind

Konkret står der i oplægget fra bestyrelsen til repræsentantskabet, at bestyrelsen fortsat vil give Jesper Nielsen mulighed for at købe foreningens produkter i form af tv-pakker og internet.

Han må med andre ord godt være medlem, men han skal holde mund og afstå fra at deltage i diskussioner og desuden trække sig fra sin post i repræsentantskabet.

- Bestyrelsen giver Jesper Nielsen mulighed for af aftage foreningens produkter, men ønsker ikke at give Jesper Nielsen fortsat mulighed for at deltage i foreningens demokrati, som det formuleres.

- Bestyrelsen vil derfor give Jesper Nielsen besked om, at han, hvis han ikke trækker sig fra repræsentantskabet og afholder sig fra diskussioner i Glenten, kan betragte sig som ekskluderet af foreningen jvf. § 16, stk. 2 i foreningsvedtægterne.

- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg
- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg

Juraprofessor: Ulovligt

Men fremgangsmåden med at forsøge at fratage et medlem retten til ytre sig eller deltage i medlemsdemokratiet er ikke lovlig og strider imod ligebehandlingsprincippet. Det fastslår juraprofessor Ole Hasselbalch fra Aarhus Universitet, der er ekspert i foreningsret.

Avisen har vist ham skrivelsen fra bestyrelsen i Glentevejs Antennelaug.

- Medlemmer skal behandles lige. Man kan ikke i en forening beslutte, at nogen har lov at ytre sig, mens andre ikke har lov til at ytre sig. Det er det almindelige, uskrevne ligebehandlingsprincip, og det følger dansk rets almindelige regler, siger Ole Hasselbalch.

Det er uomtvisteligt?

- Det er fuldstændig uomtvisteligt, ja, fastslår han.

- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg
- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg

Eksklusion kræver beviser

Glentevejs Antennelaug kan til gengæld godt under visse omstændigheder smide Jesper Nielsen ud af foreningen ved at fratage ham medlemskabet, vurderer professor Ole Hasselbalch.

Men det kræver, at foreningen i en eventuelt efterfølgende retssag kan bevise, at hans adfærd berettiger til det.

- Modarbejdelse af en forening er eksklusionsgrund, men det er et bevisspørgsmål, om der foreligger noget, der kan kvalificeres som modarbejdelse eller chikane. Det må domstolene afgøre.

- Det vil ske på den måde, at man ekskluderer ham, og så rejser han en sag om uberettiget eksklusion, hvorefter det handler om bevisførelse for domstolene, lyder det fra Ole Hasselbalch. Professoren tilføjer, det ikke er nok, at Jesper Nielsen har været kritisk og stillet spørgsmål til ting, der ikke behager bestyrelsen.

- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter. Eller fordi de siger noget, som er ubekvemt for ledelsen. Det er en del af demokratiet, at medlemmerne skal have mulighed for at påpege, hvis de mener, der foregår uregelmæssigheder.

Repræsentantskabsmødet, hvor spørgsmålet om Jesper Nielsen behandles, er planlagt til at finde sted 27. september.

- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg
- Man kan ikke bare smide folk ud af en forening, fordi man ikke bryder sig om deres synpunkter, lyder det fra professor Ole Hasselbalch om beslutningen i bestyrelsen hos Glentevejs Antennelaug, hvis kontor ligger på Vagtelvej. Foto. Nils Svalebøg

Glentevejs Antennelaug til kritiker: Hold mund eller bliv smidt ud

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce