Fem steder i Odense Kommune sendes campingvogn ud i områder, hvor valg- steder er nedlagt

Seks mindre valgsteder i Odense Kommune er nedlagt. For at mindske på de gener, den beslutning måtte påføre beboerne, har Valgbestyrelsen - det er Økonomiudvalget - besluttet, at der i god tid inden byrådsvalget 19. november sendes en campingvogn i marken, så beboerne kan brevstemme.

Ved samme lejlighed kan beboerne også stemme til regionsrådsvalget.

Campingvognen køres frem - efter denne plan:

Tirsdag 29. oktober: klokken 10 til 12 ved Allesøhallen og klokken 14 til 16 ved sognehuset i Aasum.

Onsdag 30. oktober: klokken 10 til 12 i Davinde - p-pladsen ved kirken, klokken 14 til 16 i Tingkær - p-plads ved skolen og klokken 18 til 20 ved Ravnebjerg Forsamlingshus.

Da valgkort endnu ikke er udsendt, skal der medbringes legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

I Brændekilde, hvor der heller ikke mere er lokalt valgsted, har vurderingen fra Valgbestyrelsen været, at beboerne der ikke har specielt langt til deres nye valgsted.

Derfor kommer campingvognen, der er et forsøg, ikke derud.

  

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.