Med 300 medlemmer er Fyns Grafiske Værksteds største ønske ved 40 års jubilæet en udvidelse af huset på matriklen

Odense: Når man fylder 40, følger adjektiverne "fed" og "færdig" ofte med, men det er ikke tilfældet for Fyns Grafiske Værksted i Hans Jensens Stræde. Her er det snarere 40, "for fed" og "fremadskuende", der skal supplere historien om den idé, der omkring 1970 spirede frem i det fynske kunstmiljø og siden har trukket tråde ud til andre dele af verden. Så mange tråde, at det gennem årene er blevet til 300 medlemmer, hvilket igen har ført til, at kunstnerne i jubilæumsåret lufter ønsket om at udvide lokalerne.

Bestyrelsesformand Elmar Mønster behøver bare kigge ud af vinduerne til byggekranerne på den forhenværende Thomas B. Thriges Gade for at lade sig inspirere til at forandre de eksisterende forhold.

- Vores succes er også blevet vores begrænsning, fordi vi har så mange medlemmer, at der knap er plads til alle. Og så er det klart, at tidspunktet er godt, for byen er i forvejen ved at blive forvandlet. Det ville jo være fantastisk, hvis hele området kunne blive indviet samtidig, siger han.

Kontor inde under trappen

Den ringe fysiske plads betyder til hverdag, at værkstedets daglige leder Lene Leveau må have kontor inde under trappen midt i huset, og at kunstnerne ofte står i kø for at komme til at trykke på de to presser - litografipressen og dybtrykspressen - der er i samme lokale i stueetagen.

- De to presser står reelt så tæt, at det ikke er til at arbejde side om side derinde, så drømmen er at skille dem ad i hvert sit rum, siger Elmar Mønster og fortsætter:

- Samtidig vil det være rart, om administrationen kunne få sit eget lille lokale og dermed lidt fred og ro. I alt vil tilbygningen, vi har i tankerne, give omkring 100 kvadratmeter i to plan og koste et sted mellem en og to millioner kroner.

- Får vi kommunens tilladelse til udvidelsen i år, vil vi være meget tilfredse, siger Elmar Mønster.

Bestyrelsen har dog endnu ikke talt med Odense Kommune om sine planer, selv om den selvejende institution bor til leje hos kommunen, og der er endnu ikke søgt hverken tilladelser eller penge nogen steder.

- Vi har haft travlt med at planlægge jubilæumsfejringen og udstillinger i år, men vi vil gerne udnytte momentum og bruge året som springbræt for tilbygningen, siger Lene Leveau, der netop har introduceret medlemmerne for et helt nyt elektronisk bookingsystem, så man - akkurat som i fitnesscentre - nogle dage forinden kan booke sig til en af presserne og undgå at komme til et optaget værksted.

To-vejs vidensudveksling

Når udvidelsen presser sig på, skyldes det, at især unge kunstnere i højere grad er begyndt at komme på værkstedet.

- Vi mærker, at håndværksdelen på uddannelserne er sparet væk, og at de yngre kunstnere kommer her for at få den del med. Vi får flere nye medlemmer fra Designskolen i Kolding og Det Fynske Kunstakademi, der kommer her for populært sagt at få sorte fingre - altså for at arbejde med tryk - og ud over at det sænker gennemsnitsalderen, betyder det også, at al den erfaring, de ældre medlemmer går med inde i hovedet, kan blive ført videre, siger Elmar Mønster.

Vidensudvekslingen virker også den modsatte vej.

- Det er klart, at med deres åbenhed over for ny teknik og computere, er de unge også med til at udvikle og forny trykketeknikken hos den ældre generation. Det er rigtig godt, siger han.

  • Michael Bager

    Af:

    Uddannet journalist fra DjH, ansat på Fyens Stiftstidende siden 1997 og senest tilknyttet Kultur- og Odense-redaktionen.