Leibhaverboliger ved åen eller flere grønne rekreative områder til gavn for fællesskabet? Det var det helt centrale emne, da fremtiden for Dalum Papirfabrik mandag aften var til debat.

Det er ikke hver dag et informationsmøde arrangeret af Odense Kommune trækker 500 gæster. Især ikke i skarp konkurrence med en EM-håndboldkamp med Danmarks som deltager, der kører på tv'et samtidig.

Men det skete mandag aften, da fremtiden for området ved Dalum Papirfabrik var til debat.

For spørgsmålet om, hvad der skal ske med det store område tæt på bymidten er noget, der optager folk. Det var tydeligt at mærke.

Dalum Papirfabrik kort fortalt

Byudviklingsområdet ved det tidligere Dalum Papirfabrik ligger cirka 3,5 kilometer fra gågaden i Odense, hvis man tager turen ind ad Dalumvej og Sdr. Boulevard. Afstanden er kortere, hvis cykel- eller gangstier benyttes.

Dalum Papirfabrik udgør sammen med de ubebyggede tilstødende arealer mod øst og landskabet mod vest et over 300.000 kvadratmeter stort areal.

Området støder op til Dalum Kirke, Dalum Kloster, Fruens Bøge, Den Fynske Landsby samt eksisterende villaområder i Dalum. Odense Å løber direkte gennem området fra syd mod nord.

Helhedsplanen for området udstikker, at der kan opføres 72.000 kvadratmeter ny bebyggelse, hvoraf boliger udgør hovedparten.

Produktionen på Dalum Papirfabrik stoppede i 2012.

Kilde: Helhedsplan for omdannelse af Dalum Papirfabrik

En chance for den rigtige løsning

Aftenens ordstyrer, adm. direktør Anne Velling fra By- og Kulturforvaltningen, glædede sig over, at så mange var mødt frem.

Og det var da også glædeligt, konstaterede flere af de, som stillede spørgsmål fra salen. Men det blev også påpeget, at det store fremmøde nok ikke kun skal ses som et udtryk for stor interesse, men også for stor bekymring.

Tilhører Peter Frandsen påpegede netop det og udtrykte bekymring over, om det er det helt forkerte projekt med hundredevis af boliger og massiv byudvikling, der er i støbeskeen. Han påpegede, hvordan ganske andre tanker i 2015 var på tegnebrættet, som i højere grad gik ud på at bruge området til rekreative formål til fordel for de mange fremfor boliger til få.

- Chancen for at lave det rigtige kommer kun én gang. Hvis man bebygger området, er der ingen vej tilbage, lød hans budskab, og det modtog stort bifald fra salen, hvor én kaldte det "beskæmmende hvis kommunen går på kompromis med å-beskyttelseslinjen for at tækkes nogle få liebhavere".

Også Henrik Bjerregaard fra Dalum var inde på det samme og påpegede, at Odense Kommune jo netop en gang for mere end 100 år siden for 53.00 kroner opkøbte et areal ved åen. Det skete for at etablere det, der i dag kendes som åndehullet Fruens Bøge, som hele byen har gavn af. Det samme burde kommunen gøre nu, og chancen kommer ikke igen, mindede også han om.

Rådmand uden penge

Især et bestemt område ned mod åen, hvor der alene er skitseret en smal sti, var der mange, der mente burde opkøbes, så alle borgere fremover kan få gavn af det.

Fra embedsfolkenes side blev det forklaret, hvordan udviklingen af området er en forhandling, hvor kommunen har nogle ønsker, men hvor ejeren af området også har sine idéer, som så skal mødes. Og ejerrepræsentanten Henrik K. Andersen fra Dalum Holding forklarede, hvordan netop de områder tættest ved åen har den største værdi som boligområder.

Direkte adspurgt, om rådmand for by- og kultur Jane Jegind (V) vil arbejde for at sikre et større område til rekreative formål, ville hun ikke love noget og mindede om, at det ikke er det, der har ligget i kortene indtil nu. Hun påpegede også den omstændighed, at byrådet ikke har afsat pengene, der i givet fald skal til for at opkøbe arealer.

- Det vil i givet fald være noget, der skal afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne, lød det fra hende.

Efter en time smuttede vel omkring 100 af gæsterne - nok for at nå resten af Danmarks håndboldkamp med. Men resten blev til det sidste ord var sagt. Og ting står fast efter mandag aften i Dalumhallen: Debatten om Dalum Papirfabriks fremtid er bestemt ikke ovre endnu.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.