1979: Adskillige familier i Odense har i dag hel eller delvis friplads til en plads i daginstitution, selv om de er økonomisk velstillede.

Det har de, fordi fripladsgrænsen beregnes på grundlag af den skattepligtige indkomst. Den kan som bekendt bringes ned ved hjælp af store fradrag.

- Vi har kendt til problemet i mange år uden at kunne gøre noget ved det, siger socialrådmand Edvind Witved (S).