By- og Kulturforvaltningen indstiller til det politisk udvalg, at Vindegade ensrettes mod vest fra starten af det nye år.

Der kan igen være trafikale ændringer på vej i den snævre bygade Vindegade.

For By- og Kulturforvaltningen foreslår, at gaden ensrettes i retning mod vest på strækningen mellem Klostervej og Grønnegade med virkning fra starten af det nye år.

Forslaget hænger sammen med, hvad der sker ude på den større Vestre Stationsvej. For her går anlæggelsen af nye fortove, cykelstier og vejbaner efter planen i gang fra januar 2018 i forbindelse med etableringen af letbanen.

Arbejdet vil vare i et cirka et år, og i den forbindelse ensrettes Vestre Stationsvej mod øst - altså i retning mod Odense Banegård Center. Flere busser flyttes samtidig til Vindegade. Det kan oplagt give markant mere trafik og smutvejskørsel i Vindegade, hvis vejen holdes åben i begge retninger, som det i øjeblikket er tilfældet.

- Herved opstår der en ny trafikal situation i Vindegade, hvor fremkommeligheden og trafiksikkerheden ændres væsentligt, påpeger By- og Kulturforvaltningen, der tilføjer:

- Med en ensretning af Vindegade i vestlig retning mellem Klostervej og Grønnegade er det efter forvaltningens vurdering muligt at opretholde en acceptabel trafikmængde i gaden og samtidig sikre, at trafiksikkerheden ikke bliver forværret.

I sidste ende er det en politisk beslutning, om Vindegade skal ensrettes eller ej.

By- og Kulturudvalget behandler sagen på et møde på tirsdag den 5. december.

Vindegade har tidligere været ensrettet på en del at strækningen som følge af letbanearbejdet. Men op til julehandlen sidste år besluttede et flertal i By- og Kulturudvalget efter ønske fra Odense Cityforening at åbne gaden for dobbeltrettet trafik.

  • Blichfeldt_Rune

    Af:

    Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 2004. Samme år ansat på Fyens Stiftstidende. Siden 2005 på Odense-redaktionen. Har siden 2007 især dækket byudvikling. herunder emner som Odense Letbane og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade.

Mere om emnet

Se alle
4
Forkaster anbefaling: Flertal siger nej til ensretning af Vindegade

Forkaster anbefaling: Flertal siger nej til ensretning af Vindegade