Odense gør lige nu det helt rigtige for at sende unge flygtninge uden meget uddannelse godt på vej i uddannelsessystemet. Lukkes Risingprojektet, som står for det arbejde, risikerer kommunen at stå med en stor tabergruppe om nogle år, advarer forskere.

Hvis Odense vælger at lukke Risingprojektet, der underviser unge flygtninge i dansk, matematik, engelsk og valgfag risikerer kommunen om nogle år at stå med en gruppe ledige, der snakker dårlig dansk og ikke har nogen uddannelse. Akkurat som man så med de arbejdsløse pakistanske og tyrkiske gæstearbejdere i 1970'erne.

Advarslen kommer fra Susanne Jacobsen Pérez, ph.d-studerende fra RUC.

Hun har over to måneder fulgt Risingprojektet og forsket i, hvad modtage-undervsiningen gør ved sent ankomne unge - en betegnelse for unge indvandrere eller flygtninge, der er kommet til Danmark fra 14-årsalderen og frem til først i 20'erne. Og hun advarer stærkt mod at lukke tilbuddet, som det ellers er planen her 31. marts. For i stedet at sætte de unge i gang i nogle virksomhedsrettede forløb samtidig med, at de lærer dansk ved siden af.

- Tænkningen er, at de skal hurtigt i arbejde, så de ikke belaster kommunens budgetter. Men de kommer med svage uddannelsesmæssige baggrunde, og det bliver ikke bedre af, at man bare sender dem i job, siger Susanne Jacobsen Pérez.

- Sprogmæssigt kan der også godt være en gevinst ved, at de unge hurtigt kommer til at lære arbejdsplads-dansk. Men så - viser erfaringerne - flytter de sig ikke. Jo længere tid de er i et skolesystem som Risingprojektet, jo bedre bliver deres skolesprog, og dermed får de også en helt anden adgang til uddannelsessystemet, fordi de kan følge svært, fagligt sprog. Min forskning viser, at også unge, der nærmest ikke har kunnet læse og skrive og ikke havde gået i skole i længere tid, kan løfte sig og komme ind på en erhvervsskole, siger Susanne Jacobsen Pérez.

Ved at satse på, at de unge i stedet hurtigt finder et arbejde, som i sagens natur ofte vil være ufaglært, skubber man problemerne foran sig så at sige. For en dag forsvinder arbejdet, og hvad så?

- Man risikerer, at de unge om nogle år står som ufaglærte arbejdsløse med lige så dårlige kvalifikationer som de pakistanske og tyrkiske gæstearbejdere, der stod uden arbejde i 1970'erme og heller ikke rigtigt kunne sproget. Indsatsen her er misforstået i forhold til, hvad de unge kan klare - og meget kortsigtet. Og der står faktisk i Integrationslovens paragraf 16, at disse unge skal tilbydes en uddannelse, siger Susanne Jacobsen Pérez.

Rapport anbefaler løsningen

Situationen opstår, mener forskeren, fordi Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense anlægger den betragtning, at de sent ankomne unge er voksne, fordi de er over 18 år.

Men sådan er virkeligheden ikke - de mangler meget i deres udvikling, påpeger Susanne Jacobsen Pérez. Var de voksne, kunne tilbuddet til gengæld give god mening.

Deloitte har således lavet en analyse af "danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.", som viser, at det for det første er muligt at spare mellem 15 og 30 procent af udgifterne til danskundervisningen ved at ændre undervisningen samt åbne for flere udbydere og dermed øget konkurrence.

For det andet vil en omlægning af undervisningen spille bedre sammen med de indsatser, der skaffer folk i arbejde.

- De voksne flygtninge har godt af at komme i arbejde og føle sig nyttig - det giver god mening. Og så skal danskundervisningen rette ind efter det. Men her overser man, at der er tale om en anden målgruppe. Der er bestemt ikke noget galt med modellen, man skal bare passe på, hvem man bruger den på, siger Susanne Jacobsen Pérez.

Politikerne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen får en orientering om sagen tirsdag. Her planlægger flere elever fra Risingprojektet også en demonstration.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).