Odense har i dag lige så mange hjemløse som i 2011 efter et markant fald i 2013

Men Odense er dog den af de største byer i Danmark, der har færrest hjemløse

Odense: Antallet af hjemløse i Odense er igen stigende. Fra 110 personer i 2013 til 173 personer i 2015.

Stigningen på 57 procent fremgår af den nationale hjemløsetælling 2015, som SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, offentliggjorde den 15. september.

17 af Odenses hjemløse sover på gaden, men hovedparten sover enten på herberg (59 personer) eller hos familie og venner (48 personer). 14 personer bruger natherberget.

Hjemløse i Odense

173 mennesker er hjemløse i Odense i 2015 sammenlignet med 110 ved sidste måling for to år siden. Hovedparten er mænd.

17 af de hjemløse sover på gaden, mens de resterende typisk sover på herberg, natvarmestue eller hos venner og familie.

40 af de hjemløse er indvandrere eller efterkommere, 10 af dem har grønlandsk oprindelse.

35 procent af de hjemløse i Odense er ny-tilkomne, altså folk der kun har været hjemløse i mindre end tre måneder.

Seks procent af de hjemløse har faktisk en bolig, men kan ikke holde ud at bo der.

Halvdelen af de hjemløse mænd i Odense har en psykisk sygdom, syv ud af ti har et misbrug.

Hver tredje hjemløse mand er både psykisk syg og misbruger.

18 procent har hverken et misbrug eller en psykisk lidelse.

Syv ud af ti hjemløse kvinder har en psykisk sygdom, seks ud af ti har et misbrug.

30 af de 173 hjemløse er unge mellem 18 og 24 år - det er næsten dobbelt så mange som for to år siden.

Hver tredje af de unge er indvandrer eller efterkommer. Tre af de unge sover på gaden. (uss)

Kilde: SFI, Den nationale hjemløsetælling 2015

Odense berømt

Odense er ellers blevet nationalt og internationalt berømmet for at have sænke antallet af hjemløse betragteligt fra 2009 til 2013 med en målrettet hjemløsstrategi.

Men nu er Odense tilbage på 2011-niveau, og det ærgrer Martin Berthelsen fra de hjemløses organisation Sand.

Han mener, at udviklingen hænger sammen med, at staten ikke længere støtter i samme grad som tidligere. Hjemløsestrategien - en fire-årig plan, der kørte i otte udvalgte kommuner, blandt andet Odense - var finansieret med 500 millioner.

Derudover peger Martin Berthelsen på, at Odense i 2014 brugte 12,7 millioner kroner mindre på tre centrale områder sammenlignet med 2012. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Det er påfaldende, at tallene for 2011 og 2015 er næsten ens, efter indsatsen havde en god effekt i 2013. Så min påstand er, at der må være en direkte sammenhæng mellem nedskæringerne og udviklingen, siger Martin Berthelsen.

Færrest i Odense

Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller (K), understreger, at den politiske ambition i Odense, er at få antallet af hjemløse ned.

- Jeg har talt med nogle af vores folk, som har fingeren på pulsen, og de nikker genkendende til tallene. Til gengæld kan de ikke genkende, at situationen er blevet 57 procent værre. Og vores udgifter er heller ikke steget. Selv om staten har fjernet sine tilskud, har vi ikke skåret ned på området, siger han.

En del af forklaringen kan være, at antallet af hjemløse er behæftet med en vis usikkerhed, fordi der er tale om et øjebliksbillede, påpeger rådmanden.

Færrest hjemløse i Odense

Steen Møller glæder sig over, at Odense er den af de største byer i Danmark med færrest hjemløse - men vil have undersøgt, hvordan kommunen kan få endnu færre:

- Jeg har stillet nogle spørgsmål for at blive klog på udviklingen i Odense. Har vi de rigtige værktøjer eller skal der flere i spil?

Mangel på billige lejligheder

Hjemløsestrategien har sit udgangspunkt i Housing First.

Her får den hjemløse et sted at bo samtidig med individuel social støtte som for eksempel praktisk bostøtte, hjælp til at håndtere kontakt til offentlige myndigheder og få stabiliseret økonomien. Alt sammen målrettet den enkeltes konkrete behov.

Men både et stort antal studerende og flere flygtninge efterspørger billige lejligheder, og det har fået prisen til at stige, viser tal fra boligportal.dk. Et værelse er blevet 18 procent dyrere, mens prisen for at leje en to-værelses lejlighed er steget 13 procent i Odense fra 2011-15.

Skal undersøges

- Vi får de lejligheder, vi skal have til vores housing first-indsats, siger Steen Møller.

- Men det kan selvfølgelig have en betydning for, hvor mange der bliver hjemløse i første omgang, at det nu er blevet dyrere. Det er et opmærksomhedspunkt, vi skal have undersøgt, siger rådmanden.

SFI-målingen understøtter den antagelse, for Odense er den by i undersøgelsen med størst tilgang af nye hjemløse. Hele 35 procent af de hjemløse i Odense er ny-tilkomne, altså folk der kun har været hjemløse i mindre end tre måneder.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på Odense Redaktionen. Skriver om lidt af hvert, blandt andet socialt udsatte, psykisk sårbare og interessante menneskeskæbner. Kan specielt godt lide fortællende journalistik. Har skrevet to bøger, om Klaus Riskær (2005) og Remee (2010).

Mere om emnet

Se alle

Hjemløse i Odense

- Unge hjemløse er et problem

- Unge hjemløse er et problem