Børn- og ungeområdet får ti millioner kroner ekstra, fordi der er cirka 100 flere skolebørn end ventet.

De er født færre børn i Odense Kommune, end prognosetallene fortæller. Samlet set er der dog alligevel et plus på antallet af børn og unge.

Der er nemlig cirka 100 flere skolebørn end ventet. Årsagen er flere tilflyttere og flere indvandrere.

Den helt store fremgang er sket hos de unge, der er eller skal i gang med en uddannelse. Her er fremgangen markant.

Alt i alt betyder det, at børn- og ungeområdet skal have tilført ti millioner kroner ekstra for at dække udgifterne.

Det sker i forhold til den såkaldte demografimodel, der for sidste gang er i anvendelse i 2014, fordi der fra 2015 fordeles penge på en anden måde.

Odense ambition om at være en stor uddannelsesby ser ud til at bære frugt. Det faktiske befolkningstal pr. 1. juli i år i alderen 19 til 25 år var i hvert fald 25.444. Det er 1500 flere , end prognosen fortalte om.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.