Nu mangler kun ét af byrådspartierne i Odense at fortælle, hvilke personer der stiller op

Meget peger på, at der ved byrådsvalget 19. november stiller færre kandidater op end tilfældet var i 2009.

I de seneste dage har de fleste af partierne i det nuværende byråd afleveret deres opstillingslister, og der er i en række tilfælde færre navne på end for fire år siden.

Mest markant er det hos De Konservative, hvor listen er halveret - fra 33 til kun 16 kandidater. Socialdemokraterne har også skåret ned på antallet - fra 27 til 21.

Venstre er gået i den anden retning med 21 kandidater mod kun 13 for fire år siden.

Enhedslisten er næsten uændret - dog med en lille pil op med 23 kandidater mod 20.

Af de nuværende byrådspartier mangler kun SF, ligesom Borgerlisten ikke har været på rådhuset med kandidatnavne og de krævede 50 underskrifter fra stillere.

Liberal Alliance, der ikke var med i 2009, har en opstillingsliste med fire navne.

Sidste frist for at aflevere kandidatliste er tirsdag 22. oktober klokken 12.00 dut.

  • Michael Bager

    Af:

    Jeg er politisk reporter på Odense-redaktionen med fokus på byrådet og løfter mange andre Odense-historier - med et lille sidespeciale i parkeringsforhold. Droppede efter eget ønske en plads i bladets ledelse for at blive aktiv reporter. Golf er en stor fritidsinteresse, og når der er tid, skriver jeg om emnet - både om lokale forhold og golf på verdensplan. Jeg er gift og har to voksne børn.